רש"ש/בבא מציעא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הגהות וחידושי
רש"ש
על מסכת בבא מציעאתוכן[edit]

פרק ראשון – שנים אוחזין[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא.

פרק שני – אלו מציאות[edit]

כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג:

פרק שלישי – המפקיד[edit]

לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד.

פרק רביעי – הזהב[edit]

מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס:

פרק חמישי – איזהו נשך[edit]

ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה:

פרק ששי – השוכר את האומנין[edit]

עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג.

פרק שביעי – השוכר את הפועלים[edit]

פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב. צב: צג. צג: צד.

פרק שמיני – השואל[edit]

צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג.

פרק תשיעי – המקבל שדה מחבירו[edit]

קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז.

פרק עשירי – הבית והעלייה[edit]

קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט.