רש"י/נדרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"י TriangleArrow-Left.png נדרים     TriangleArrow-Right.png עמוד קודםעמוד הבא TriangleArrow-Left.png

פירוש
"המפרש"
(הנדפס על שם רש"י)
על מסכת נדרים

תוכן[edit]

פרק ראשון – כל כנויי[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:

פרק שני – ואלו מותרין[edit]

יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:

פרק שלישי – ארבעה נדרים[edit]

כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:

פרק רביעי – אין בין המודר[edit]

לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.

פרק חמישי – השותפין[edit]

מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:

פרק ששי – הנודר מן המבושל[edit]

מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:

פרק שביעי – הנודר מן הירק[edit]

נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.

פרק שמיני – קונם יין[edit]

ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:

פרק תשיעי – רבי אליעזר[edit]

סד.סד:סה.סה:סו.סו:

פרק עשירי – נערה המאורסה[edit]

סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.

פרק אחד עשר – ואלו נדרים[edit]

עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.פט:צ.צ:צא.צא:

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת נְדָרִים וְהַדְרָךְ עֲלָן