שיטה מקובצת/נדרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שיטה מקובצת[1]
על מסכת נדריםתוכן[edit]

פרק ראשון – כל כנויי[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג:

פרק שני – ואלו מותרין[edit]

יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ:

פרק שלישי – ארבעה נדרים[edit]

כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב:

פרק רביעי – אין בין המודר[edit]

לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה.

פרק חמישי – השותפין[edit]

מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח:

פרק ששי – הנודר מן המבושל[edit]

מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג:

פרק שביעי – הנודר מן הירק[edit]

נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס.

פרק שמיני – קונם יין[edit]

ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג:

פרק תשיעי – רבי אליעזר[edit]

סד. סד: סה. סה: סו. סו:

פרק עשירי – נערה המאורסה[edit]

סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט.

פרק אחד עשר – ואלו נדרים[edit]

עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא:
שולי הגליון


  1. נדפסה לראשונה בברלין, ה'תר"ך, ולאחרונה ע"י מכון עוז והדר בירושלים ה'תשס"ג. יש שכתבו שמחבר ספר זה אין הוא רבי בצלאל אשכנזי, עי' מבואו של הרב יעקב חיים סלומון לחידושי הרשב"א על מס' זאת, הערה 10. "שיטה מקובצת" אחרת על מס' זאת מרבי בצלאל אשכנזי זצ"ל נדפסה לאחרונה ע"י מכון כרתי ופלתי.