רש"י/כתובות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
פירוש רש"י על מסכת כתובות

פרק ראשון – בתולה נשאת[edit]

פרק שני – האשה שנתארמלה[edit]

פרק שלישי – אלו נערות[edit]

פרק רביעי – נערה שנתפתתה[edit]

פרק חמישי – אף על פי[edit]

פרק ששי – מציאת האשה[edit]

פרק שביעי – המדיר[edit]

פרק שמיני – האשה שנפלו[edit]

פרק תשיעי – הכותב לאשתו[edit]

פרק עשירי – מי שהיה נשוי[edit]

פרק אחד עשר – אלמנה ניזונת[edit]

פרק שנים עשר – הנושא את האשה[edit]

פרק שלשה עשר – שני דייני[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת כְּתוּבוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן