ריטב"א/מגילה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
הריטב"א
על מסכת מגילה


מגילה[edit]

פרק ראשון – מגילה נקראת[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז.

פרק שני – הקורא למפרע[edit]

יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא.

פרק שלישי – הקורא עומד[edit]

כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה:

פרק רביעי – בני העיר[edit]

כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב.