ערך/מסכת שבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מסכת שבת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מסכת שבת[edit]

מסכת שבת היא המסכת השניה בסדר מסכתות הש"ס שיש עליה גמרא, והראשונה בסדר מועד, מסכת זו עוסקת בהלכות שבת והמסתעף.

הטעם שהתחיל רבי במסכת שבת, עי' בשו"ת באר עשק סי' א', עיי"ש בד"ה הרמב"ם. ועי' פרי צדיק [לובלין] פר' וישלח אות ח'.

סדר הפרקים[edit]

פרק ראשון - יציאות השבת, פרק זה עוסק בענייני מלאכת הוצאה. פרק שני - במה מדליקין פרק שלישי - כירה פרק רביעי - במה טומנין פרק חמישי - במה בהמה פרק ששי - במה אשה פרק שביעי - כלל גדול פרק שמיני - המוציא יין פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא פרק עשירי - המצניע פרק אחד עשר - הזורק פרק שנים עשר - הבונה פרק שלושה עשר - האורג פרק ארבעה עשר - שמנה שרצים פרק חמשה עשר - ואלו קשרים פרק ששה עשר - כל כתבי פרק שבעה עשר - כל הכלים פרק שמונה עשר - מפנין פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה פרק עשרים - תולין פרק אחד ועשרים - נוטל פרק שנים ועשרים - חבית פרק שלשה ועשרים - שואל פרק עשרים וארבע - מי שהחשיך

נושאים קשורים[edit]

*ממחק *מבשל *בונה *טוחן *הוצאה *צד *כותב *מוקצה *סותר *דש *לש *קוצר *זורה *מרקד *מעמר *חורש

מעבר לתחילת הדף