מראי מקומות/ברכות/יז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png יז TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
תוספות הרא"ש
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


אוכל בבית אחר וכו'[edit]

וברש"י ד"ה אוכל פי' שהוא משום "שנראה כלועג לרש". ובט"ז (יו"ד ריש סימן שמא) פירש שמה שהוי לועג לרש הוא כיון שחייב להתעסק בקבורתו ואוכל באותו הזמן הרי זה לועג למת, ולפי"ז באחד שאינו קרובו של מת, וכן בשבת שאינו יכול להתעסק בקבורתו, אין בזה משום לועג לרש כיון שאין צריך להתעסק בקבורתו. אמנם הש"ך (שם) כתב שאיכא לועג לרש בכך שאוכל בפניו ואסור אפי' בשבת, חזינן שהטעם בכך הוא שעצם האכילה בפני המת יש בה משום לעג לרש, ולפי"ז אפי' באחד שאינו קרובו של מת אסור לו לאכול בפני המת, והאחרונים כתבו להחמיר כהש"ך. ולפי"ז מה שנקט "קרוב" הוא משום שדיבר בהווה. (הערות הגריש"א).

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף