כרתי/יורה דעה/כט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כרתיTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png כט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
יד אברהם


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


OCR Icon.png דף זה נוצר בטכנולוגיית זיהוי תווים אופטי OCR. מטבע הדברים הטקסט המקורי ישן ודרושה עדיין הגהה מלאה מול טקסט מקורי חופשי.
אתם מוזמנים לתרום ולהגיה את הדף, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי הדף מוגה, ניתן לציין זאת בדף השיחה. תוכלו להגיה את הדף מול דף הדפוס המקורי


(א) שמונה באמת הם יותר משמונה וראוי להיות תשעה וסי' דן חנק לנפש והיא לקתה בכוליא דטריפה כמבואר לקמן סי' מ"ד והש"ע לישנא דגמ' נקט ועיין פלתי מ"ט בזה:

(ב) מיני כי כל א' כולל טריפות הרבה וכל דין נקוב' בכל איברים הם תתת סוג נקובה וכן בכל דברים ובפרטן מנאם הרמב"ם בפ"י מהל' שחיטה והן שבעי' וסי' ול"א יחי"ה:

(ג) טריפות הטריפ' הוא מ"ש בתורה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. אשר פירושו שטרפו חיה או עוף הדורס. רק כפי המסורת לא דיבר הכתוב רק בהוה ודבר המצוי אבל נלמד הימנו כל חולי ומכאוב הגורמים חולשא ומיתה לבעלי חי כמו דרוסה טרפה: וקבלו שהם שבעים טרפות הנ"ל:

(ד) הן ואלו טרפות יש בהו ודאי ספק וסי' לודאי שאין חי' יב"ח וקאמר הגמ' ריש פרק א"ט הטעם דכתיב זאת החיה אשר תאכל חיה אכול ושאינה חיה לא תאכל מכאן לטריפה שאין חיה ואולם הרמב"ם בהל' מ"א כ' הואיל וכתיב לכלב תשליכון אותו כלומר שהיא עומדת להשלכת כלב כי היא מתה ומינה ילפי' לשארי טריפות והטור העתיקו ותמה הרב הט"ז ויתר מחבר' למה שינ' הרמב"ם מלימוד הגמ' וכן להיפוך ועיין פלתי מ"ש בזה באריכות גם תמצא שם ישוב לקושיא שיש על רש"י בתורה בענין זה:

(ה) וסימנם בגמ' נאמר הלמ"מ הם שנמסרו ועיין פלתי שצ"ל שנמסרו כך דרך כלל טריפות נקובה וכו' וחז"ל כפי חכמתם ועוצם בינתם בפלפל התורה וכדומה בררו ענין כלל הוא איך יסתעף הימנה פרטיה. ויתבאר במקומו כל א' על בורי' גלל כן אין פה מקומו לפלפל בו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.