יצחק ירנן/אישות/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך
תשובה מיראה


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


יצחק ירנןTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ו

א[edit]

וכל תנאי שבעולם וכו'. צריך להיות בתנאי ד' דברים וכו'. וכתב הרב המגיד עליו למה לא הביא תנאי שא"א לקיימו ע"י שליח ותירץ וז"ל ואין זו קושיא לפי שכבר ביאר רבינו פ"ד וכו' פי' דבריו שאלו הד' שמנה הם שמלמד לנו היאך יתנה אותם כדי שיועיל התנאי ולא יהא תנאי בטל אבל הא דא"א לקיימו ע"י שליח הוא דבר שלא יועיל התנאי ולא שייך כאן למנותם עם אלו הד' דהד' אלו הם קיום תנאי והך הוא ביטול וא"כ לא זכיתי להבין מ"ש עליו מרן כ"מ וז"ל ולא נהירא שאם היה כן דעת רבינו שגם זה הוא מתנאי בני גד ובני ראובן היה כותבו כאן וכוללו עם שאר התנאים עכ"ל. ולענ"ד דברי הרב המגיד נכונים בטעמן.
כתב מרן בב"י אה"ע סי' ל"ח וז"ל והרא"ש ז"ל פרק מי שאחזו כתב שצריך שיהיה תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ואין כן דעת הר"ם שהרי פסק פ"ח דגירושין ה"ז הרי זה גיטך על מנת שהנייר שלי ה"ז גט ותתן ע"כ ודבריו תמוהים בעיני דמאי ראיה מייתי משם שאני ההיא דאיירי בעל מנת ורבינו ס"ל דבעל מנת אין צריך משפטי התנאים וכמ"ש הוא ז"ל פ"ו מהל' אישות ואה"נ דבאם צריך שיהיה תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר וראיה דכשמנה משפטי התנאים לא מנה זה בשום מקום.

ד[edit]

עיין מ"ש המל"מ ומה שכתבתי לקמן פי"ח ה"ט.


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.