ציוני מהר"ן/אישות/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ציוני מהר"ןTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
חידושי רבנו חיים הלוי
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך
תשובה מיראה


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


טו[edit]

עיין במל"מ שהביא בשם מהר"י באסאן שכתב בתשובת כ"י דמי שקידש אשה על תנאי אין עליו חיוב לקיים תנאו ואפי' תתעגן כל ימיה הר"ז כאילו פירש בשעת הקידושין שהיא תמתין ותתעגן עד אשר נראה אם יתקיים התנאי ואדעתא דהכי נתקדשה והביא ראיה לזה ממש"כ הריטב"א בפ' האומר אההיא דאמרי' ר"ה אמר והוא יתן כל היכא דבעי שאין כופין לקיים התנאי כדי שיתקיים המעשה ואח"כ נסתפק הרב ז"ל דיש לבע"ד לחלוק ולומר דאין כופין לקיים התנאי כדי שיתקיים המעשה אבל כופין שיקיים התנאי ויכנוס או יגרשנה על דרך או כנוס או פטור ואח"כ דחה סברא זו וכ' דכשם שאין כופין אותו לקיים התנאי כדי שיתקיים המעשה כך אין כופין אותו לומר לו או כנוס או פטור עכ"ד. ועיין במל"מ שתמה עליו מדברי הריטב"א בפ"ק דקדושין ע"ש. ולפלא על שני גדולי הדור כמוהם שלא זכרו דברי הריטב"א בעידנא דעסקו ביה באותה סוגיא עצמה דפ' האומר במאי דאמרי' שם אבל הכא כסיפא לה למיתבעיה וז"ל לאו תביעה בב"ד שאין כופין בב"ד על קיום תנאי אלא תביעה בעלמא שיקיים תנאו ויכנוס או יפטור דבהא ודאי כופין אותו כו' ע"ש ומבואר שלא כדעת המהרי"ב:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.