חכמת מנוח/ברכות/ג/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חכמת מנוח TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
חכמת מנוח
לבוש עם מפרשי הים
הג' תפארת למשה
פני יהושע
הג"מ יחזקאל לנדא
גליון מהרש"א
רש"ש
שפת אמת
ישוב הדעת
שיח השדה


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ג' ע"ב

גמרא אלא דאמר ליה למחר בחצות כי השתא כו'. נ"ב י"ל דדייק מדלא פירש במקרא זה באיזה חצות לילה מיירי ע"כ היה זה המאמר למשה סמוך ללילה ראשונה של פסח בענין שיובן דבחצות הסמוך מסתמא מיירי וא"כ יותר מכ"ד שעות לפני חצות ליל פסח אין לומר זה מפני שדוחק לומר שהיה זה יותר סמוך מכ"ד שעות דיותר ניחא היה לו לומר שהיה זה ימים הרבה לפני הפסח לפי משמעות סמיכות הפרשה לשאר פרשיות שלפניה ולאחריה לכך אוקמיה על היותר רחוק שאפשר ודו"ק. [עיין ח"א וצל"ח ופני יהושע]:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף