באר הגולה/יורה דעה/יג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

באר הגולהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png יג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
יד אברהם


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) מפורש בתורה

(ב) ברייתות בחולין דף כ"ו וכ"ז

(ג) שהרי אחר דגי הים הזכירם הכתוב בסוף סדר שמיני רש"י בשם בה"ג שם דף ס"ו יש להרמב"ם ורשב"א לימודים אחרים ס"ס הב"י

(ד) משנה שם דף ע"ד

(ה) שם במשנה וכחכמים וכדמפרש רב כהנא שם דף ע"ה

(ו) מעובדא דחמא בר אבהו שם

(ז) מימרא דאביי שם וכלישנא קמא הרא"ש שם וכ"נ מדברי הרשב"א

(ח) הר"ן וחדושי רשב"א לדברי הגאונים שפוסקים בכל מקום כלישנא בתרא

(ט) שם במשנה

(י) שם בגמ' דף ע"ה וכרבא דארבעה סימנין אכשר ביה רחמנא

(יא) טור ופשוט הוא שם בגמ'

(יב) מימרא דרב משרשיא שם לדברי האומר שחוששין לזרע האב

(°) שהסימן האחד שמצד אמו שחוט משנולד הוא ואין לך שהייה גדולה מזו

(יג) הר"ן שם

(יד) לשון הרמב"ם בריש הל' מאכלות אסורות ממימרא דר' יוחנן שם דף ס"ט

(טו) נדה דף כ"ד וכרב דזו היא השסועה האמורה בתורה ומחייא לא חיי ואגמרי' הקב"ה למשה דבמעי אמו אסור:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון