אוצר:עריכה תורנית/פורום/זיהוי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בדף זה ירוכזו שאלות העורכים הנוגעים לזיהוי אישים, דפוסים, כתבי יד ועוד


הרב הגאון מק"ק טעלז נ"י[edit]

בספר גולת כלב (סימן ב) מביא תשובה לשאלות מדברי הרב הגאון מק"ק טעלז נ"י. אם יש ביד מישהו לנסות ללמוד מהעת והתקופה מיהו אותו רב, ושכרו מובטח מן השמים. מי אדיר (שיחה) 12:12, 8 בספטמבר 2019 (UTC)

לפי ערכם בוויקיפדיה, כיהנו כרבני העיר הרב אליעזר גורדון משנת תרמ"א עד פטירתו בד' באדר א' תר"ע, אז מילא את מקומו חתנו הרב יוסף יהודה לייב בלוך עד פטירתו בז' במרחשוון תר"ץ. מתי נכתבה התשובה בספר גולת כלב? Sije (שיחה) 19:47, 28 באוקטובר 2020 (IST)
השאלה אם כינוי הרב הגאון מק"ק פלונית הכוונה בהכרח לרב העיר. סיני ועוקר הרים (שיחה) 20:41, 28 באוקטובר 2020 (IST)
כשכותבים "הרב הגאון מק"ק פלונית" בסתם, הכוונה חייבת להיות לרב העיר, לא מכיר מקרה אחר. נאשער (שיחה) 23:27, 3 באפריל 2021 (IDT)

נחלת שמעון או רב ייבי[edit]

התחלתי להקליד ספר נחלת שמעון על פרשת תרומה ותוך כדי חיפוש אחר מראי המקומות לדברים אליהם הוא מציין, מצאתי באוצר החכמה ספר בשם רב ייבי שם נמצא הפירוש אותו הקלדתי מילה במילה. מה ההסבר בזה? עורך תורני (שיחה) 02:13, 17 בפברואר 2021 (IST)

האם הכוונה לאותו דבר תורה שהוכנס לעלון בשם נחלת שמעון? יהושע (שיחה) 08:43, 19 בפברואר 2021 (IST)
יהושע, אכן הכוונה לדבר תורה זה. עורך תורני (שיחה) 09:53, 19 בפברואר 2021 (IST)
מדוע החלטת שלא להזכיר את רב ייבי? יהושע (שיחה) 10:05, 19 בפברואר 2021 (IST)
פשוט הקלדתי תחילת את הספר נחלת שמעון והעלתי לאוצר. אחר כך ראיתי את זה במקור נוסף וכיון שלא היה ברור לי מה בדיוק מדובר ואיך ארעה הכפילות, הסתפקתי במה שראיתי והקלדתי. עורך תורני (שיחה) 10:09, 19 בפברואר 2021 (IST)
אולי יש לכתוב ב"שולי הגליון" שכך פירש בספר רב ייבי, או משהו כזה. יהושע (שיחה) 10:23, 19 בפברואר 2021 (IST)
אבל אולי הוא רק מלקט או להפך נחלת שמעון רק ליקט מדבריו ואין לכאורה אין שום תועלת בהערה מסוג זה, ואולי זה בכלל אותו מחבר או מו"ל. צריך כאן דעת מומחה שתפתור את השאלה. מערכת אולי תדע? עורך תורני (שיחה) 10:32, 19 בפברואר 2021 (IST)

מיזם ההדרת כתבי רש"ש[edit]

הרש"ש מציין פעמים רבות לספרים שונים בצורה מקוצרת, ראשי תיבות וכדומה, והרבה פעמים אין הדברים ברורים. כאן נוכל לרשום את כל המקומות ולהעזר איש ברעהו בסייעתא דשמיא. עורך תורני (שיחה) 14:16, 23 בפברואר 2021 (IST)

ברכות ב:[edit]

  1. ובחדושי הארכתי. מה זה חידושי הרש"ש.
  2. ובק"א להט"א בסופו. האם פתרונו קונטרס אחרון להטורי אבן, והאם ידוע על הגהות של הרש"ש על ספר זה. עורך תורני (שיחה) 14:16, 23 בפברואר 2021 (IST)
גם בדף ג: הוא כותב: ועמ"ש בס"ד בק"א להט"א במגילה פ"ג. אז כנראה שצדקתי בהשערתי השאלה אם החיבור הזה קיים לפנינו. עורך תורני (שיחה) 14:21, 23 בפברואר 2021 (IST)
חידושי - בד"כ אלו הגהות הרש"ש שלפנינו, אלא אם כן כתוב עוד משהו.
קונטרס אחרון להטורי אבן שכתב רש"ש אמור להיות מודפס בצמוד לטורי אבן. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 14:24, 23 בפברואר 2021 (IST)

ר' לעזר/ליעזר/אלעזר[edit]

אותו אדם? 2.53.164.230 20:44, 31 במרץ 2021 (IDT)

תלוי איפה מופיע. בירושלמי חסרון הא' התחילית אינו משמעותי. אבל רבי אליעזר ורבי אלעזר (הבדל של י') אינם אותו אדם. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 20:46, 31 במרץ 2021 (IDT)

ר' אבון/ ר' בון[edit]

חשבתי שמדובר באותו אחד (דרכו של הירושלמי להשמיט את האות הראשונה[1]), אבל בדף דף יג ע"א[2] מובא ש"רבי אבון ורבי בון בעו קומי רבי זעירא.."

אז זה אותו אחד? מושך בשבט (שיחה) 21:54, 3 באפריל 2021 (IDT)

כמדו' ר' בון היינו ר' אבין או רבין, בל"נ אבדוק יותר מאוחר. בן עזאי (שיחה) 22:22, 3 באפריל 2021 (IDT)

היה אמורא בדור ג' בא"י ר' אבון בר ביסנא, עוד אמורא בדור הרביעי בשם ר' אבון בר חייא, עוד אמורא באותו דור ר' אבון הלוי, וכן היה ר' אבין בר חסדאי, שהוא רבין בר רב חסדא, ובסדר הדורות על ר' בון כתב רבין או אבין, וכן על ר' אבון, ג"כ מובא בכמה מקומות שזה רבין או ר' אבין.

וצ"ל שהיו כמה ר' אבון א"נ שכשהירו' נוקט ר' אבון בכל פעם כוונתו למישהו אחר ויתכן שפעם הוא ר' אבון בר חסדאי וכו', במובאה שהבאת ר' אבון היה לפני ר' זעירא, ובמק"א בירו' מובא ר' אבון בשם ריב"ל שהוא הרבה קודם, [אמנם איתא שם "בשם", עוד יתכן ששם הכוונה לר' אבון בר חייא]. בן עזאי (שיחה) 05:26, 4 באפריל 2021 (IDT)

הערות שוליים[edit]

  1. לדוג': ר' לעזר
  2. ירושלמי/שקלים/ד/ד