אוצר:עריכה תורנית/פורום/זיהוי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בדף זה ירוכזו שאלות העורכים הנוגעים לזיהוי אישים, דפוסים, כתבי יד ועוד

בלבבי משכן אבנה[edit]

אם יש מידע מי הראשון שהזכיר זאת. מני ישראלוביץ.

לשון זו היא משירו הנודע של רבי יצחק הוטנר "בלבבי משכן אבנה להדר כבודו. ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו. ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה. ולקרבן הקריב לו את נפשי היחידה". יסוד השיר הוא על פי שירו של רבי אלעזר אזכרי בעל החרדים שכתב בשירו: "בתוך לבי משכן אבנה לזיוו, קרבן תקריב לו נפשי היחידה". בהצלחה! מצולות ים (שיחה) 16:47, 16 ביוני 2021 (IDT)

תודה רבה.

אמא של רבקה אמנו[edit]

מי יודע מי היתה אמא של רבקה אמנו, כלומר מי היתה אשתו של בתואל ואמא של לבן הארמי. מאיר לבינסקי (שיחה) 19:28, 25 באפריל 2021 (IDT)

בגליון האיחוד בחידוד (שנה שניה, גליון כ, תולדות תשס"ח) כתב העורך ששמה של אשת בתואל לא נמצא לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, ויתירה מזאת אף במדרשים (כפי שידינו מצויה ומגעת) אף לאחר החיפוש לא מצאנו בשום מקום את שמה. ואדרבה היודע על שמה יועיל בטובו ליידענו להגדיל תורה ולהאדירה. מצולות ים (שיחה) 20:01, 25 באפריל 2021 (IDT)
בספר הגיון לבב (עמוד פא) כתב בטעות שרבקה היתה בת בתואל ומילכה, מה שכמובן אינו נכון ובתואל היה בנה של מילכה אשת נחור כמבואר בפסוקים. מצולות ים (שיחה) 20:07, 25 באפריל 2021 (IDT)

בענין זה ראוי להזכיר את דברי הרמב"ן (בראשית ד כב) שם מדבר לגבי אשת נח: ואם נאמר שאינה האשה שהוליד נח ממנה שלושת בניו - אם כן אין בזה טעם להזכירה. וע"ע משיבת נפש (שם).
בנוגע לנדון זה עמד על כך הגר"א נבנצל כפי שמובא בשמו בספר מציון מכלל יופי (בראשית כד טו): יש להעיר דבפרשה זו כמה פעמים כשנזכר שם בתואל נכתב בצדו שם אמו מלכה ואילו שם אם רבקה ושם אם אמה לא נזכר כלל לא כאן ולא במקום אחר.

ונראה לבאר דהנה לבד מלכה אשתו עוד היה לו לנחור פלגש כמ"ש לעיל (בראשית כב כד) ופלגשו ושמה ראומה. לכך כבודה של רבקה הוא לומר בכל פעם שמזכירה דהיא לא מן הפלגש דנחור באה אלא ממלכה אשת נחור דאביה בא מאשת נחור, וחלק לה הכתוב כבוד ליחסה לומר דאחר אשת נחור היא מתיחסת ולא אחר פלגשו (כן איתא ברמב"ן יעו"ש). אך לבתואל אב רבקה לא נזכר דהיה לו פלגש. ושוב אין צריך לומר שם אמה דרבקה.

עוד יש לומר דאברהם צוה לאליעזר עבדו (כד ד) כי אל ארצי ואל מולדתי תלך והיינו שרוצה שתהא אשה ליצחק ממשפחת בית אברהם. ורצון יראיו נעשה דרבקה ממשפחת אברהם היא לא רק מצד אבי אביה בתואל בן נחור ממשפחת אברהם אלא גם מצד אם אביה מלכה דהיא בת הרן אחי אברהם. לכך מדגישה תורה היות בתואל בן מלכה דגם מצד אביו וגם מצד אמו ממולדת בית אברהם היה בתואל כרצון אברהם שתהא אשה ליצחק ממשפחתו. אמנם אשת בתואל דהיינו אם רבקה לא ממשפחת אברהם היתה ושוב אין צריך להזכיר שם אמה, עכ"ל. סיני ועוקר הרים (שיחה) 20:32, 25 באפריל 2021 (IDT)

לכותב המכונה סיני ועוקר הרים, אין לי ראיה או מקור מה שם אמה של רבקה, אך יש לי ראיה ומקור שהיא כן היתה ממשפחתו של אברהם אבינו. והוא מהתוס' ב"ב קמא. שלא רצה להשיא את יצחק עם בתו בכל, שהיא היתה מהגר ולא ממשפחתו, ומבואר דאם רבקה כן היתה ממשפחתו, ודלא כדבריך. בהצלחה רבה. (ידיד שראה ושלח אלי) מי אדיר (שיחה) 16:02, 26 באפריל 2021 (IDT)
מי אדיר, אכתב אותך ותעביר אם תוכל לאותו הידיד: טענתך חזקה ואין לי מה להשיב עליה. הדברים דלעיל הם ציטוט כפי שהביאו בשם הגר"א נבנצל, ולא עלי תלונתו. סיני ועוקר הרים (שיחה) 16:09, 26 באפריל 2021 (IDT)
בוצע בוצע. מי אדיר (שיחה) 08:54, 27 באפריל 2021 (IDT)
עי' 'למכסה עתיק' מהגרח"ק שליט"א, בשם מדרש אגדה - שהיא היתה דבורה, ולכאורה הכוונה למיניקתה. והדבר מפליא כל לב שבאו הדברים באופן מוסתר כזה, ויש להתבונן בזה.
אם מדברים על זה, מי הייתה אשתו של לבן (אמא של אמותינו רחל ולאה)? מישהו טען בשם הגרי"ד אלתר שליט"א שהיא הייתה נכדתו של אליעזר עבד אברהם. אבל אני לא זוכר פרטים. --א גלעזאלע משקה (שיחה) 11:19, 31 באוקטובר 2021 (IST)

הרב הגאון מק"ק טעלז נ"י[edit]

בספר גולת כלב (סימן ב) מביא תשובה לשאלות מדברי הרב הגאון מק"ק טעלז נ"י. אם יש ביד מישהו לנסות ללמוד מהעת והתקופה מיהו אותו רב, ושכרו מובטח מן השמים. מי אדיר (שיחה) 12:12, 8 בספטמבר 2019 (UTC)

לפי ערכם בוויקיפדיה, כיהנו כרבני העיר הרב אליעזר גורדון משנת תרמ"א עד פטירתו בד' באדר א' תר"ע, אז מילא את מקומו חתנו הרב יוסף יהודה לייב בלוך עד פטירתו בז' במרחשוון תר"ץ. מתי נכתבה התשובה בספר גולת כלב? Sije (שיחה) 19:47, 28 באוקטובר 2020 (IST)
השאלה אם כינוי הרב הגאון מק"ק פלונית הכוונה בהכרח לרב העיר. סיני ועוקר הרים (שיחה) 20:41, 28 באוקטובר 2020 (IST)
כשכותבים "הרב הגאון מק"ק פלונית" בסתם, הכוונה חייבת להיות לרב העיר, לא מכיר מקרה אחר. נאשער (שיחה) 23:27, 3 באפריל 2021 (IDT)

נחלת שמעון או רב ייבי[edit]

התחלתי להקליד ספר נחלת שמעון על פרשת תרומה ותוך כדי חיפוש אחר מראי המקומות לדברים אליהם הוא מציין, מצאתי באוצר החכמה ספר בשם רב ייבי שם נמצא הפירוש אותו הקלדתי מילה במילה. מה ההסבר בזה? עורך תורני (שיחה) 02:13, 17 בפברואר 2021 (IST)

האם הכוונה לאותו דבר תורה שהוכנס לעלון בשם נחלת שמעון? יהושע (שיחה) 08:43, 19 בפברואר 2021 (IST)
יהושע, אכן הכוונה לדבר תורה זה. עורך תורני (שיחה) 09:53, 19 בפברואר 2021 (IST)
מדוע החלטת שלא להזכיר את רב ייבי? יהושע (שיחה) 10:05, 19 בפברואר 2021 (IST)
פשוט הקלדתי תחילת את הספר נחלת שמעון והעלתי לאוצר. אחר כך ראיתי את זה במקור נוסף וכיון שלא היה ברור לי מה בדיוק מדובר ואיך ארעה הכפילות, הסתפקתי במה שראיתי והקלדתי. עורך תורני (שיחה) 10:09, 19 בפברואר 2021 (IST)
אולי יש לכתוב ב"שולי הגליון" שכך פירש בספר רב ייבי, או משהו כזה. יהושע (שיחה) 10:23, 19 בפברואר 2021 (IST)
אבל אולי הוא רק מלקט או להפך נחלת שמעון רק ליקט מדבריו ואין לכאורה אין שום תועלת בהערה מסוג זה, ואולי זה בכלל אותו מחבר או מו"ל. צריך כאן דעת מומחה שתפתור את השאלה. מערכת אולי תדע? עורך תורני (שיחה) 10:32, 19 בפברואר 2021 (IST)

מיזם ההדרת כתבי רש"ש[edit]

הרש"ש מציין פעמים רבות לספרים שונים בצורה מקוצרת, ראשי תיבות וכדומה, והרבה פעמים אין הדברים ברורים. כאן נוכל לרשום את כל המקומות ולהעזר איש ברעהו בסייעתא דשמיא. עורך תורני (שיחה) 14:16, 23 בפברואר 2021 (IST)

ברכות ב:[edit]

  1. ובחדושי הארכתי. מה זה חידושי הרש"ש.
  2. ובק"א להט"א בסופו. האם פתרונו קונטרס אחרון להטורי אבן, והאם ידוע על הגהות של הרש"ש על ספר זה. עורך תורני (שיחה) 14:16, 23 בפברואר 2021 (IST)
גם בדף ג: הוא כותב: ועמ"ש בס"ד בק"א להט"א במגילה פ"ג. אז כנראה שצדקתי בהשערתי השאלה אם החיבור הזה קיים לפנינו. עורך תורני (שיחה) 14:21, 23 בפברואר 2021 (IST)
חידושי - בד"כ אלו הגהות הרש"ש שלפנינו, אלא אם כן כתוב עוד משהו.
קונטרס אחרון להטורי אבן שכתב רש"ש אמור להיות מודפס בצמוד לטורי אבן. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 14:24, 23 בפברואר 2021 (IST)

ר' לעזר/ליעזר/אלעזר[edit]

אותו אדם? 2.53.164.230 20:44, 31 במרץ 2021 (IDT)

תלוי איפה מופיע. בירושלמי חסרון הא' התחילית אינו משמעותי. אבל רבי אליעזר ורבי אלעזר (הבדל של י') אינם אותו אדם. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 20:46, 31 במרץ 2021 (IDT)

ר' אבון/ ר' בון[edit]

חשבתי שמדובר באותו אחד (דרכו של הירושלמי להשמיט את האות הראשונה[1]), אבל בדף דף יג ע"א[2] מובא ש"רבי אבון ורבי בון בעו קומי רבי זעירא.."

אז זה אותו אחד? מושך בשבט (שיחה) 21:54, 3 באפריל 2021 (IDT)

כמדו' ר' בון היינו ר' אבין או רבין, בל"נ אבדוק יותר מאוחר. בן עזאי (שיחה) 22:22, 3 באפריל 2021 (IDT)

היה אמורא בדור ג' בא"י ר' אבון בר ביסנא, עוד אמורא בדור הרביעי בשם ר' אבון בר חייא, עוד אמורא באותו דור ר' אבון הלוי, וכן היה ר' אבין בר חסדאי, שהוא רבין בר רב חסדא, ובסדר הדורות על ר' בון כתב רבין או אבין, וכן על ר' אבון, ג"כ מובא בכמה מקומות שזה רבין או ר' אבין.

וצ"ל שהיו כמה ר' אבון א"נ שכשהירו' נוקט ר' אבון בכל פעם כוונתו למישהו אחר ויתכן שפעם הוא ר' אבון בר חסדאי וכו', במובאה שהבאת ר' אבון היה לפני ר' זעירא, ובמק"א בירו' מובא ר' אבון בשם ריב"ל שהוא הרבה קודם, [אמנם איתא שם "בשם", עוד יתכן ששם הכוונה לר' אבון בר חייא]. בן עזאי (שיחה) 05:26, 4 באפריל 2021 (IDT)

גאב"ד לאסק?[edit]

הפרדס יוסף מביא לפעמים דברים מ"דודי גאב"ד לאסק", האם למישהו יש מידע מיהו? תודה רבה! מי אדיר (שיחה) 16:51, 26 ביולי 2022 (IDT)

הכוונה לבעל שו"ת הרד"ד רד"ד מייזלש גאב"ד לאסק [[1]]להועיל לאחריני (שיחה) 23:12, 26 ביולי 2022 (IDT)

אדמו"ר מסוכוטשוב[edit]

בכלי חמדה בענייני קרבן פסח (סימן צג) הביא דברים ששמע מאדמו"ר הגה"ק מסאכטשאוו שליט"א - לבאר מדוע מנה הרמב"ם את הקרבת ואכילת הפסח לב' מצוות, אשמח לדעת מיהו האדמו"ר הנ"ל, האם זהו האבני נזר? שי לתורה (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

כמובן. מהדורה קמא (שיחה) 18:55, 23 במרץ 2023 (IST)
יישר כח - שי לתורה

הערות שוליים[edit]

  1. לדוג': ר' לעזר
  2. ירושלמי/שקלים/ד/ד