אומר מיהודא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר

אוֹמֶר מִיהוּדא

הן המה אמרים • על הלכות מלמדים • ואחריו יאיר קצת מהדברים • אשר חנני אלהים • שוכן מעונים
ולבסוף פרק אחד מהלכות תלמוד תורה על דרך מוסר לבאר ביאורם • לקטתי באמרים • אנכי הקטן והצעיר לבית יהודא בן המנוח הרר לייב ז"ל מלמד להועיל פרעשבורג

גמרתי לפרט אתה חונן לאדם דעת לפ"ק

נדפס בעיר המהוללה

ברין

בשנת ליהודה אתה יודוך אחיך לפ"ק


תוכן עניינים[edit]

ברכות
פסחים
מגילה
סוכה

·
מעבר לתחילת הדף