שיחת משתמש:יושב בסתר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אשל אברהם (אשכנזי)/הקדמת המחבר[edit]

החלפתי את התבנית {{בעבודה}} ב{{חלקי}}, כיוון שזמן רב מאד לא ערכת את הדף. כל טוב! עמיאל - שיחה 08:39, 4 ביוני 2020 (UTC)

ספר מפתחי חכמת האמת[edit]

אחד יודע באיזה מקום יש האפשרות להשיג הספר או קאפי מספר מפתחי חכמת האמת? Volvy (שיחה) 07:27, 6 ביולי 2021 (IDT)

המשתמש לא זמין כאן ברציפות, ואין לנו מושג אם הוא עוקב אחרי דף השיחה שלו. בשעתו דיברנו אתו על הדפסת הספר מחדש ואולי הוא כבר הדפיס אותו. הוא מקושר עם מכון 'דעת מבינים' שמשתף פעולה אף הוא עם אוצר הספרים, ממליץ לך לכתוב בדף השיחה שיחת משתמש:מכון דעת מבינים ולבקש שיפנו את השאלה שלך אל הרב 'יושב בסתר' או יענו בעצמם אם הם יודעים. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 19:00, 6 ביולי 2021 (IDT)
אתה יכול להורות לי הדרך שאני יכול לשלוח ?למכון דעת מבינים אודות הספר Volvy (שיחה) 19:20, 6 ביולי 2021 (IDT)
אם ימחל לי הרב 'מערכת' וימחל לי הרב 'Volvy' על התפרצי אל דלת לא לי, הנני להורותו הדרך ילך בה: ייכנס מר להלינק הזה: שיחת משתמש:מכון דעת מבינים, הנ"ל. וירשום שם כמות שרשם כאן: הנני חפץ להשיג קאפי מספר 'מפתחי חכמת האמת' או הספר עצמו, שמעתי שיש לכם קשר עם הרב 'יושב בסתר' שאיני יכול למצאו, אבקש אתכם להתקשר עמו ולבדוק היאך להשיג הספר. ובזה יבא הכל על מקומו בשלום אי"ה. מהדורה קמא (שיחה) 00:02, 7 ביולי 2021 (IDT)
Volvy, ושאר הרבנים החשובים: שלום לכולם. ראיתי את השיחה הזו באקראי ממש כשבאתי הבוקר להעלות דפים נוספים לקראת השלמת העלאת 'עמק סוכות' עמ"ס סוכה בס"ד כחלק מפרויקט הדגל של המכון לההדרת כל כתבי רבי משה בצלאל לוריא על הש"ס. בפעם הבאה היה כדאי לכתב אותי, אני עוקב בקביעות אחרי האתר והתפתחותו.
לגבי יושב בסתר, הסיפור קצת מורכב (ולמעשה לא דיברתי אתו כבר זמן ממושך), הוא רוצה להדפיס את הספר מחדש במסגרת המכון ודומני שחלקו הגדול - אם לא כולו - כבר מוכן בידיו - אך אין לו המימון הדרוש, ולנו אין אפשרות לסייע לו במסגרת התקציב הדל שלנו, מה גם שפרויקטים אחרים שלנו מתעכבים בדיוק מטעמים דומים. אולי מיניה ומיניה תסתיים שמעתתא ומישהו שיקרא את הדף הזה ירצה להרים תרומה לכבוד המחבר זצ"ל וספרו החשוב, אם כך יהיה, אני אשתדל כמובן שיותן קרעדיט כדבעי לאוצר הספרים היהודי השיתופי ולכל העוזרים והמסייעים.
בכל אופן פניתי אליו כעת, השארתי לו הודעה קולית ואני מקווה שיחזור אלי או לכאן. מכון דעת מבינים (שיחה) 11:28, 7 ביולי 2021 (IDT)
יישר כח! אנחנו נשמח לעזור כמובן. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 18:34, 7 ביולי 2021 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

שלו' לכולם. איני יודע איך ניתן להשיג הספר הק' הנ"ל שכבר כלה מן השוק זה זמן זמנים זמניהם. אני מקווה מאד למצוא תורם לההדפסה מחדש ולהדפיס ככל היותר מוקדם. וכמובן, שכל אחד יוכל לקרותו חינם אין כסף על גבי האוצר הק' הזה כאשר נדברתי עם המערכת בשעתו. ה' עמכם. יושב בסתר (שיחה) 17:36, 8 ביולי 2021 (IDT)

a[edit]

איזה לינק? אני לא רואה כאן איזה לינק. Volvy (שיחה) 00:24, 7 ביולי 2021 (IDT)

להלן קישור לספר מפתחי חכמת האמת בספריית פולין אשמח אם מישהו יתנדב להמשך העלאת הספר Do2or (שיחה) 21:29, 4 באוקטובר 2021 (IDT)
איזה יופי. א דאנק. ייתכן שיש שם עוד ספרים מעניינים, אז אולי כדאי להכין כאן רשימה כזו, הרב משתמש:Do2or? יושב בסתר (שיחה) 21:52, 4 באוקטובר 2021 (IDT)
כמעט כל ספר כתב יד שלא נמצא בשום מקום, ניתן לחפש באתר הספרייה הלאומית או באתר כתיב נא לשים לב כי חלק מהפריטים יש להם זכויות מוגבלות. Do2or (שיחה) 21:56, 4 באוקטובר 2021 (IDT)
אבל זה אינו ספר כתב יד. איך אפשר לחפש בספריות כמו הפולנית ספרים חשובים שאין בהיברו בוקס ואוצר החכמה? יושב בסתר (שיחה) 22:14, 4 באוקטובר 2021 (IDT)
בבקשה להלן קישור לספרים עבריים, שים לב שלא הכל ספרי קדש! Do2or (שיחה) 23:54, 4 באוקטובר 2021 (IDT)
ההפניה לס' דרך מצותיך במפתחי חכמת אמת/נו אינה נכונה, מכיון שמופנה לספרו של הר' יהודה רוזאניס על הרמב"ם, ואילו כאן הכוונה על ספרו של הצמח צדק, כדאי לשנות שם ההפניה.Do2or (שיחה) 10:03, 5 באוקטובר 2021 (IDT)
הספר של ר"י רוזאניס על הרמב"ם הוא ספר משנה למלך, ודרך מצוותיך של ר"י רוזאניס הוא קונטרס מספרו פרשת דרכים (לכן נקרא "דרך") והוא לא על הרמב"ם אלא על ספר המצוות לרמב"ם, צריכים לקרוא לו: פרשת דרכים/דרך מצותיך. יושב בסתר (שיחה) 10:14, 5 באוקטובר 2021 (IDT)
סידרתי את זה, תודה לשניכם. השתתפו בעריכה והגהה! "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 12:43, 5 באוקטובר 2021 (IDT)
אכן, אם נראה לכם תרגישו חפשיים לבקש מ-Hebrewbooks להסיר את הספר. Do2or (שיחה) 13:17, 7 באוקטובר 2022 (IDT)