משתמש:עמד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
כיוון שמשתמש זה הוא בחור ישיבה, הוא לא יהיה פעיל באתר בחודש וחצי הקרובים (עד בין הזמנים), אולי פעם בשבועיים.
מומלץ שלא להשאיר לו הודעות, כיוון שהם לא יענו... עמכם הסליחה
כ-1000 משתמש זה ביצע כ-1000 עריכות מתוך 142,078 עריכות באוצר הספרים היהודי השיתופי.

משימות[edit]

  1. להשלים את אינדקס פסקי הרא"ש
  2. להשלים את ספר חובת השמירה וחותם תכנית
  3. (אולי גם לעזור בהקלדת הלכות גדולות
  4. לטפל במיוחד:דפים חסרי קטגוריה
  5. לטפל באבן האזל
  6. ארגז חול
  7. כתבי היד של הרב ריינס באתר כתיב