משתמש:עמד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
+25,000 משתמש זה ביצע למעלה מ-25,000 עריכות מתוך 473,822 עריכות באוצר הספרים היהודי השיתופי.
MediaWiki Bot (cropped).png משתמש זה מפעיל בוט באמצעות התוכנה AWB

תזכורות ומשימות[edit]

 • דפ"ש א"ט
 • במ"מ
 • עכ"פ דוגמא לת"ת
 • ח: וביארנו ג"כ בס"ד במלאכת לש סק"ד דגיבול שהי' בסממנין
 • רשומי דברים חידושים על הש"ס יי"ר
 • שערי ישר פרק יא; מפתחות ולוח תיקונים; ג/כה
 • ילקוט שמעוני ב רצח
 • גפ"ת ירוש' - מפרשים מספריא
 • עיצח
 • רמב"ם שיל'
 • בי"ז והההי"א
 • שם משמואל ושפ"א
 • חת"ס א קג
 • לבדיקה נוספת: שו"ת מהר"ם
 • סידור פסקי הרא"ש ומפרשיו
 • לברר עניין שות מן השמים שמש:אוצר השו"ת
 • מסכתות קטנות
 • מיוחד:תבניות מבוקשות
 • מיוחד:קטגוריות מבוקשות
 • גאלדשלאק
 • יר' כתובות ד ו
 • פנ"מ נדה ד
 • שיחה:אור החיים
 • ארעא דרבנן
 • אבות דרבי נתן ופדרא בהג"ד עם הרבה מפרשים