ריב"א על התורה/בראשית/נ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה

מפתח


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

ריב"א על התורה TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png נ

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

יג[edit]

וישאו אותו בניו. ולא בני בניו שכך צום אל ישאו מטתי אלא בני ולא איש מצרי ולא אחד מבניכם שהם מבנות כנען אלא אתם. וקשי' לחזקו' דאמרי' בפסחים סוף פרק אלו עוברין אפשר בא אברהם והזהיר אליעזר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני בא יצחק והזהיר יעקב ואזיל יהודה ונסיב כנענית אלא מאי כנעני תגרא וא"כ היאך נשאו בני יעקב כנעניות ואמ' הרר"א דה"ק אפשר דאזיל יהודה כלומ' שהיה מלך על אחיו ונסיב כנענית לא היה לו להזהר מלישא כנענית יותר משאר אחיו. וא"ת למה לא רצה יעקב שישאו אותו בני שמעון שלא היו בני כנעני' כדפרש"י בפרש' ויגש גבי בן הכנענית וי"ל שלא רצה להטיל קנאה ביניהם. עוד פרש"י כאן לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת הארון ואין להקשות אם כן היאך נשא משה שהיה לוי ארונו של יוסף שהרי הוא נשא עצמו שנ' נוהג כצאן יוסף ולא שמשה נשאו כפ"ח. וכן איתא במסכ' סוטה:

יד[edit]

הוא וכל אחיו העולים אתו. פרש"י בחזרתו הקדים אחיו למצרים העולים אתו ובהליכתן הקדים אחיו למצרים שמעתי שעשו כך שהיו יראים פן יחזרו לארץ כנעך:

טו[edit]

לו ישטמנו יוסף. פרש"י שמא ישטמנו. וכן התרגום דלמא יעור לנא דבבך יוסף. מדרש בשעה ששבו מקבור יעקב עברו דרך אותו בור שהשליכו בו יוסף עמד וברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה לכך אמרו לו ישטמנו יוסף:

כא[edit]

וידבר על לבם. פרש"י דברים המקובלים על הלב וכו' ד"א ומה עשרה נרות לא יוכלו לכבות נר אחד. נר אחד איך יוכל לכבות יוד נירות. כלומר עשן י' נרות לא יוכלו לכבות נר אחד וכו'. ואין לפרשו כמשמעו שהרי איו דרך לכבות נרות זו את זו אבל העשן יוכל לכבות נר כ"ש:

כג[edit]

וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה וגו' לכך הוצרך לכתו' שראה יוסף דור רביעי בחייו מאפרים ודור שלישי ממנשה כדי להפיס דעתו של יוסף ולקיים מה שאמ' יעקב ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים: תם ונשלם ספר בראשית. ת"ל אשר אין לו אחרית וראשית. ונתחיל ספר אלה שמות. בעזר אשר בידו נפקדו הרוחות והנשמות.

תם ונשלם אלה הדברים. בעזרת האל יוצר הרים.
< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.