הטור הארוך/בראשית/נ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הטור הארוך TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png נ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה

מפתח


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ד[edit]

דברו נא באזני פרעה. והוא לא דבר כי לא בא אל שער המלך בבגדי אבל שהיה לבוש:

י[edit]

ויעש לאביו אבל שבעת ימים. כתב רבינו אברהם אחר שקברוהו כאשר אמרו לנו חכמינו ז"ל. וי"א שיוסף חזר מגורן למצרים כי כאשר באו כל המלכים כדאיתא בסוטה פחדו ואמרו אם יבואו לארצינו יקחו ארצינו מידינו ופייסוהו זקני מצרים שיחזור וחזר ובניו הוליכהו לארץ ישראל וחל על יוסף האבילות מיד ואינם דברים הנשמעים:

יב[edit]

ויעשו בניו לו כן כאשר צום. פירש"י שישאוהו בניו ולא מבני בניו שהם מבני כנען. ותימ' האיך לא יזהרו מלישא בנות כנען ופירש"י לעיל בת איש כנעני בת גבר תגרא מפני שרצה לומר שלא נשאו כנעניות. ואיפשר מפני שהיה מהם שהיו בני כנעניות כגון שאול בן שמעון ושלה בן יהודה למ"ד כנעני כפשטי' ולכך לא רצה שישאוהו א' מבני בניו ומה שפירש שישאו אפרים ומנשה במקום לוי ויוסף אע"פ שהיו בני בנים אינו קשה שהרי הם בכלל בניו:

טו[edit]

לו ישטמנו. פי' הלואי שישטם השנאה בלבו ולא יראה לנו השנאה במעשיו:

יז[edit]

ויבך יוסף בדברם אליו. בכה מפני שחושדו יעקב ומכאן ירא' שלא הודיע יוסף ליעקב מעול' במכירתו שאלו ידע היה יעקב מצווהו על כן ומפייסו שימחול לאחיו. ובמדרש יש שמעולם לא נתייחד עמו אחר כך שלא יסברו אחיו שהוא מודיעו במכירתו:

יט[edit]

התחת אלהים. י"מ כי התחת אלהים אנכי שאתם נופלים לפני ואומרים הננו לך לעבדים:

כד[edit]

ויאמר יוסף אל אחיו הנה אנכי מת. כי הם האריכו ימים יותר ממנו:

כה[edit]

וישבע יוסף את בני ישראל. כי בראותו שאחיו זקנים השביע כל בניהם וכל בית אביו שיצוו בם גם הם לבניהם לעת הגאולה כי כלם היו יודעים הגלות ומה שלא ציוה שישאוהו מיד אולי לא היו יכולים עתה לישא אותו וגם פרעה לא היה מניחם להוציאו מן הארץ:

פקוד יפקוד אתכם. פי' אני בשר ודם מת אבל מלך אל חי וקים יפקוד אתכם. ואמר פקד יפקוד לשון לא נפקד ממנו איש פי' יחסר לכם ממניין השיעבוד כמנין פקוד שלא היו שם אלא רד"ו שנים וחסר ממנין ת' כמנין פקוד שהוא ק"ץ ונשארו ר"י דהיינו רד"ו שנה:

כו[edit]

ויישם בארון. כתב ר' אברהם הב' קמוצה פי' בארון הידוע שהכין לעצמו:

תם ספר בראשית. תהלה לאל המגיד אחרית מראשית. אשר אין לו תחלה ואחרית ומעין כל מאד נעלם מראשית. אשר תמך ליד עבדו בחסדו בהשלימו לספר כל בראשית:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.