רא"ש/עירובין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רא"ש TriangleArrow-Left.png עירובין
פסקי
הרא"ש
על מסכת עירובין

תוכן[edit]

פרק ראשון – מבוי שהוא גבוה[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כאסימן כבסימן כגסימן כדסימן כהסימן כו

פרק שני – עושין פסין[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן ז

פרק שלישי – בכל מערבין[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן י

פרק רביעי – מי שהוציאוהו[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טז

פרק חמישי – כיצד מעברין[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יג

פרק ששי - הדר[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כאסימן כבסימן כג

פרק שביעי - חלון[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן יד

פרק שמיני – כיצד משתתפין[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן ט

פרק תשיעי - כל גגות[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן ד

פרק עשירי – המוצא תפילין[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כאסימן כבסימן כגסימן כד

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֵירוּבִין וְהַדְרָךְ עֲלָן