קרית ספר/ממרים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

זה שחלק על ב"ד הגדול אפילו היה אומר הוא מפי הקבלה והם אומרים כך נראה בעינינו שהדין נוטה חייב ואצ"ל אם אמרו הם ג"כ מפי הקבלה כר' אלעזר שאמר התם הכי דאפילו הן אומרים כך הוא בעינינו נהרג כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל ולא הרגו את עקביא בן מהללאל מפני שלא הורה הלכה למעשה בד' דברים שנחלק על חכמים בלשכת הגזית כדאיתא בעדיות וכן אם חלק בגזרה מן הגזרות כגון שהתיר חמץ בשעה ששית או אסרו בהנאה חמשית דאיכא כרת בזדונו וחטאת בשוגג לענין אם קדש בו את האשה ואחד שנחלק בדבר שיש בזדונו כרת וכו' או בדבר המביא לידי כך בכל הני דמפרש התם בהאי מתניתין אליבא דר' מאיר וכדאמרינן לעיל וכדמפרש להו הרב ז"ל כדמפרש להו התם בגמרא ואם הורה הזקן במצות תפילין להוסיף חמישית בבית החיצון וחיוב זה הוא מפי הקבלה אף על פי שאינו דבר שחייבים על זדונו כרת דכתיב על פי התורה אשר יורוך וכתיב לא תסור מן הדבר שצריך שיהא שם הדבר ולא יסור ממנו שלא יפסול אותו בתוספתו ואם היה גרוע הרי אין שם דבר ולא ימצא זה כי אם בתפילין כמו שאמר בגמרא לדעת ר' יהודה ומודה לר' מאיר בדבר שחייבו על זדונו כרת דלא בעי דקדוק זה כמו שכתב הראב"ד ז"ל ובשאר מצות שבתורה פטור מן המיתה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.