רש"י/דברים/יז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png יז

א[edit]

לא תזבח … כל דבר רע. אזהרה למפגל בקדשים ע"י דבור רע. ועוד נדרשו בו שאר דרשות בשחיטת קדשים (זבחים ל"ו):

ב[edit]

לעבר בריתו. אשר כרת אתכם שלא לעבד עבודה זרה:

ג[edit]

אשר לא צויתי. לעבדם (מגילה ט'):

ד[edit]

נכון. מכון העדות:

ה[edit]

והוצאת את האיש ההוא אל שעריך וגו'. המתרגם אל שעריך לתרע בית דינך טועה, שכן שנינו אל שעריך, זה שער שעבד בו, או אינו אלא שער שנדון בו נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה, מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו, אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו, ותרגומו לקרויך:

ו[edit]

שנים עדים או שלשה. אם מתקימת עדות בשנים למה פרט לך בשלושה להקיש שלושה לשנים, מה שנים עדות אחת אף שלושה עדות אחת, ואין נעשין זוממין עד שיזמו כלם (מכות ה'):

ח[edit]

כי יפלא. כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, שהדבר נבדל ומכסה ממך:

בין דם לדם. בין דם טמא לדם טהור (נדה י"ט):

בין דין לדין. בין דין זכאי לדין חיב:

בין נגע לנגע. בין נגע טמא לנגע טהור:

דברי ריבת. שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר, זה מטמא וזה מטהר, זה מחיב וזה מזכה:

וקמת ועלית. מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות (ספרי. סנהדרין פ"ז):

ט[edit]

הכהנים הלוים. הכהנים שיצאו משבט לוי:

ואל השפט אשר יהיה בימים ההם. ואפלו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמע לו, אין לך אלא שופט שבימיך (ראש השנה כ"ה):

יא[edit]

ימין ושמאל. אפלו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל (ספרי):

יג[edit]

וכל העם ישמעו. מכאן שממתינין לו עד הרגל וממיתין אותו ברגל (סנהדרין פ"ט):

טז[edit]

לא ירבה לו סוסים. אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את העם מצרימה , שהסוסים באים משם, כמה שנאמר בשלמה (מלכים א י') ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה (סנהדרין כ"א):

יז[edit]

ולא ירבה לו נשים. אלא י"ח, שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים, ונאמר לו (שמואל ב י״ב:ח׳) ואם מעט ואספה לך כהנה וכהנה:

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד. אלא כדי לתן לאכסניא (ספרי. סנהדרין כ"א):

יח[edit]

והיה כשבתו. אם עשה כן כדאי הוא שתתקים מלכותו (ספרי):

את משנה התורה. שתי ספרי תורה, אחת שהיא מנחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו (סנהדרין כ"א). ואנקלוס תרגם פתשגן, פתר משנה לשון שנון ודבור:

יט[edit]

דברי התורה. כמשמעו:

כ[edit]

ולבלתי סור מן המצוה. אפלו מצוה קלה של נביא:

למען יאריך ימים. מכלל הן אתה שומע לאו. וכן מצינו בשאול שאמר לו שמואל (שמואל א י') שבעת ימים תוחל עד בואי אליך, להעלות עולות, וכתיב (שם י"ג) ויוחל שבעת ימים, ולא שמר הבטחתו לשמר כל היום, ולא הספיק להעלות העולה עד שבא שמואל ואמר לו נסכלת לא שמרת וגו' ועתה ממלכתך לא תקום, הא למדת שבשביל מצוה קלה של נביא נענש:

הוא ובניו. מגיד שאם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם (הוריות י"א):


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.