נאד של דמעות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר

נאד של דמעות

כולל
השקפה ושימת עין על תוצאות קורות עם ישראל בימי נדודו וגלותו ופעולותיהם. הגיונים על כח סכלותו העז. באורי כמה מאמרים בענינים האלה המסוגלים לרכך את הלבבות ולפתוח מקור דמעות העינים. להוריד דמעות כנחל על שבר בת עמי, רוב הרעיונים ממנו נתעוררתי בשנת ה'תרמ"ז לב"ע אלף ותתי"ח שנה לחרבן הבית ביום צום החמישי תענית תב"א. יום הגלת יהודה כלה הגלת שלומים, שנוא יום האבל הלאומי השנתי. ולמען תהיינה דמעותינו בנאד סדרתי את הרעיונים, ההגיונים והמאמרים בספרי זה.

מאת
המיצר בצרת עמו, כואב על שברו, מצפה ומקוה לישועת ה'
יצחק יעקב בלא"א הרב מו"ה שלמה נפתלי ריינעס זצ"ל
אב"ד דק"ק לידא בעהמ"ח ס' עדות ביעקב וס' חותם תכנית וס' שערי אורה וס' אורים גדולים.

תוכן עניינים (חלקי)[edit]

שער ראשון
שער שני
שער שלישי
שער רביעי
שער חמישי
שער שישי
שער שביעי
שער שמיני
שער תשיעי

מהדורות דפוס[edit]

  • וילנא, תרנ"א באתר "HebrewBooks"
  • וילנא, תרס"ה באתר "אוצר החכמה"
  • ירושלים, תרצ"ד (כולל את תולדות המחבר) באתר "אוצר החכמה"