חותם תכנית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
חותם תכנית

כולל דוגמאות מספר הגדול

דרך בים

שבו נפתחים ששה ספרים: א] יסוד תורה שבע"פ. ב] ערכי המושגים (מתורה שבע"פ). ג] מושגי הנמצאים. ד] הכתב והמכתב. ה] נושאי ההלכות וחלוקותיהן. ו] כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהן. וכל ספר וספר מהספרים הנ"ל הוא ספר בפ"ע לפי מטרתו הפרטית, וכולם ביחד מתאחדים להמטרה הכללית של הספר הגדול "דרך בים".

מאת

הגאון האמיתי, מאור הגולה, רבא דעמיה
ומדברנא דאומתיה ראשון לציון

הרב ר' יצחק יעקב ריינעס זצ"ל

נוסח השער דפוס תרצ"ד

תוכן עניינים[edit]

ציור ודוגמאות מספר הראשון יסוד תורה שבעל פה
ציור ודוגמאות מספר השני ערכי המושגים
  • תוכן הספר בקצרה
  • פרק ראשון - יבאר הוראה הראשונה ממושג אמצעי עם תוצאותיו, ועוד איזה מושגים המתאחדים עם מושג זה
  • פרק שני - יבאר הוראה השניה ממושג אמצעי עם תוצאותיו, ועוד איזה מושגים המתאחדים עם המושג הזה
ציור ודוגמאות מספר השלישי מושגי הנמצאים
  • תוכן הספר בקצרה
  • פרק ראשון - יבאר כי ידיעת חלוקת הנמצאים מועלת להבנת דרכי ההלכה ובאורי המקראות ואגדה ומדרש
  • פרק שני - יבאר השקפת מושגי הנמצאים (היינו חלוקות הנמצאים) עם איזה דוגמאות מתוצאותיהם

מהדורות דפוס[edit]

  • דפוס יחיאל בריל, מגנצא, תר"מ באתר "אוצר החכמה"
  • דפוס רפאל חיים הכהן, ירושלים, תרצ"ד באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"