בכור שור/בראשית/מח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בכור שור TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות
רשב"ם


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ויאמר ליוסף. מקרא קצר הוא שלא פי' מי האומר וכן ויגד ליעקב ולא פי' מי המגיד:

ד[edit]

ונתתי את הארץ הזאת גו'. ומאחר שנתנה לי הק' יכולני לחלק כרצוני:

ה[edit]

כראובן ושמעון. ליטול שני חלקים בארץ ולכך קרוב לששית א"י לבני רחל בעבר הירדן שיש לה שני מטות וחצי בט' מטות וחצי ולכך:

ו[edit]

ומולדתך. ני בנים שלך קרויין על שם קרוביהם כי קרובים קרויין אחין:

ז[edit]

ואני בבואי מפדן. קברתי רחל בדרך אפרת כי ידעתי שיעלה אותו מקום לחלק בניה וזהו כבודה להיות נקברת בחלק בניה וכמדומה בחלק בנימין הוא ואם קברתיה במערה היתה קבורה בחלק יהודה ואין זו כבודה כדאמ' בבבא בתרא וכי תימא דזבין מזבן נמצא אותו צדיק נקבר בקבר שאינו שלו וכן כתב גבי שאול דאמר ליה שמואל (ש"א י') ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח אלמא דקבורת רחל בגבול בנימין ומשום שדעתי להרויח נחלתך לב' שבטים ידעתי כי אותו מקום יחון לגבול בני רחל ולכך קברתיה שם וכן מצינו בגדולים שהיו נקברים בגבול שבטים כדכ' ביהושע (כ"ד) ויקברו אותו בתמנת חרס אשר בהר אפרים והוא מבני אפרים ואת עצמות יוסף קברו בשכם שאף הוא בחלקו של אפרים ואלעזר בגבעת פנחס בנו וכן הרבה בשבטים:

י[edit]

לא יוכל לראות. להתבונן אלא כאדם שרואה ואינו רואה ולכך נאמר וירא ישראל את בני יוסף:

ויגש אותם אליו. כדפרש לקמיה:

יב[edit]

ויוצא יוסף אותם. מעם ברכיו של יעקב לאחר שברכם וישתחו אפים ארצה כשנפטר מלפניו ועתה מפר' כיצד הגישם וכיצד ברכם:

יד[edit]

שכל את ידיו כי מנשה הבכור. לפי שמנשה הבכור וידע יעקב שהביאו יוסף ושמו לימינו ואפרים בשמאלו שכל את ידיו בחכמה ובדעת עשה ונתן ימינו על ראה אפרים כי הבין שהוא לשמאלו מפני שמנשה בכור ושמו יוסף לימינו:

טז[edit]

ויקרא בהם שמי. כלו' יהא ניכר בהם שהם מזרעי ומזרע אבותי כי הק' בירך זרעינו וכשיהיו פרים ורבים ומבורכים יהיו העולם אומר אילו ודאי בני אברהם יצחק ויעקב אשר ברכם הצור כמו שנאמר (ישעיה ס"א) כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה':

יח[edit]

לא כן אבי. חשב יוסף שמא אביו טעה וסבר שבאתי מנשה משמאלי ואפרים בימיני כמו שהיו רגילים לילך עמי ונמצא מנשה בשמאלו ואפרים בימינו ולכך היפך ידיו ואמר לו לא כן אבי לא עשיתי כך כמו שאתה סבור לא טעיתי לעשות כך:

יט[edit]

ואמר לו ידעתי בני ידעתי. שלא טעית אלא שמת הגדול בימיני ולכך הפכתי את ידי כי אחיו הקטן יגדל ממנו וגו' מלא גוים שיהא הולך שמו בכל הגוים:

כ[edit]

וישם את אפרים לפני מנשה. בדבריו ומאפרים היה יהושע ורוב מלכי ישראל:

כא[edit]

אנכי מת. כלו' אם אני מת המקום יהיה עמכם והשיב אתכם, מנחם היה אותם:

כב[edit]

שכם. חלק כמו (תהלים כ"א) תשיתמו שכם, (שם ס') אחלקה שכם וכן תרג' אונקלוס הגה"ה:

בחרבי ובקשתי. אין מקרא יוצא מידי פשוטו כי בודאי במלחמה לקחו אבל לא נודע היכן ושמא כשהרגו שכם נלחמו עמו הגוים אשר סביבותיהם ונגפו לפניו וזהו ויהי תחת אלהים שנגפו ויראו לרדוף וזהו חלק בכורה שנתן ליוסף כדכת' (דה"א ה') ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ליוסף ולא להתייחש על הבכורה שיהא בכורה שלימה שלו שהרי הממשלה שהוא רואיה לבכור נתנה ליהודה כמו שכתב בסוף הפסוק ואע"פ שיוסף בכור לאמו היה אין זה יחס בכורה דאינו זה בכור לנחלה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.