תולדות יצחק/בראשית/מח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תולדות יצחק TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות
רשב"ם


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

ג[edit]

אל שדי נראה אלי בלוז יש להקשות למה כל זה האריכות ועוד מה טעם ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל ופרש"י ואני בבואי מפדן ואע"פ שאני מטריח עליך להוליכני לארץ כנען לא כן עשיתי לאמך ואקברה שם ולא הולכתיה אפי' לבית לחם וידעתי שבלבך תרעומות אבל דע שעל פי הדיבור קברתיה שם וכו' והעיקר חסר מן הספר. ויתכן שלפי שכל שכיב מרע שמחלק נכסים צריך שיהיו לו נכסים שאם אין לו מה מחלק לזה אמר אל שדי נראה אלי בלוז ונתן לי נכסים שאמר ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך:

ה[edit]

ועתה שני בניך הנולדים לך ראוי אתה לקבל זאת המתנה יותר משאר בנים לפי שאני בבואי מפדן מתה עלי רחל ולא יכולתי לעשות לה כבוד בדרך וגם לא קברתיה בחברון ולזה ראוי לעשות כבוד לך במקומה:

ו[edit]

ומולדתך וגו' פירש"י ואע"פ שנחלקה הארץ לגולגלותם לא נקראו שבטים אלא אלו וכתב הרמב"ן ואינו נכון שא"כ אין הבכורה ליוסף אלא לכבוד והכתוב אמר בנחלתם ואמרו ז"ל שיוסף בכור לנחלה וירש פי שנים אבל הענין שארץ ישראל לשבטים נתחלקה לי"ב חלקים שוים ומה שאמר לרב תרבה נחלתו לענין בתי אבות ובית אב מרובה נותנים לו חלק גדול ומתים יורשים את החיים ואם חלקו הארץ לגולגלותם כנגלה מן הכתוב נתנו להם כפלים במספרם. וכתב עוד כתוב בפירושי רש"י ואקברה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ וכי חוצה לארץ נקברה ח"ו שנאמר מתה עלי רחל בארץ כנען ע"כ. ונראה לי שמה שכתב רש"י להכניסה לארץ רצה לומר בישוב:

י[edit]

ועיני ישראל כבדו מזוקן היה ראוי שיאמר זה קודם שיאמר מי אלה ויהיה טעם למה שאמר מי אלה ולמה לא הכירם שי"ז שנה היה רגיל עמהם לפי שעיני ישראל כבדו מזוקן ולא אחר שאמר ויאמר מי אלה ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם. והתשובה שהרוצה לברך או לקלל צריך לתת עיניו בו לשתחול הברכה או הקללה כאמרם ז"ל נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות וכן בבלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וקבנו לי משם לזה אמר א"א שיחול הברכה עליהם מצד נתינת עיניו בהם שעיני ישראל כבדו מזוקן ולכן הוצרך לשום זרועותיו עליהם ולנשקם ולחבקם לשבזה ידבק נפשו בהם ותחול הברכה:

יז[edit]

וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו יש להקשות כשראה יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים קודם שיברכם היה ראוי שיתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים ולמה הניחו לברך אותם כל ברכתו ואח"כ וירא יוסף. התשובה יוסף חשב אבי רוצה לתת מעלה לשניהם לאפרים שהוא הצעיר רוצה לתת לו מעלה בשימת הימין עליו ולמנשה שהוא הגדול רוצה לתת מעלה בברכה ולכן שתק ואחר שראה יוסף שהשוה אותם בברכה ואמר המלאך הגואל אותי יברך את הנערים וגו' אמר ודאי אבי טעה ואמר לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו וימאן ויאמר ידעתי בני ידעתי אמר שתי ידיעות ידעתי בשימת יד ימיני על ראש הצעיר וידעתי מה שעשיתי בענין הברכה ולזה אמר אני רוצה לעשות יותר מעלה לאפרים גם בברכה לא כמו בברכה הנזכרת שהשויתי אותם וזהו שאמר ויברכם ביום ההוא כלומר בידיעה ובעצם וראשונה אמר בברכתו בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה ומה שלא נתן מעלה בברכה הראשונה לאפרים כמו שעשה אח"כ לפי שלסבת יוסף שרצה יותר מעלה במנשה בא לו השפעה מלמעלה יותר ממה שבא לו בראשונה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.