שולחן ערוך/אורח חיים/תלב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
חק יעקב
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
נתיב חיים
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
ישועות יעקב
לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


שולחן ערוךTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png תלב

סימן תלב
דין ברכת בדיקת חמץ ובו ב' סעיפים


א (א) קודם שיתחיל לבדוק (ב) יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו (ג) על ביעור חמץ (ואם התחיל לבדוק בלא ברכה יברך (ד) כל זמן שלא סיים בדיקתו (כל בו) (ה) ויזהר שלא ידבר בין הברכה לתחלת הבדיקה (ו) וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה כדי שישים אל לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסין בו חמץ:

ב בברכה אחת יכול לבדוק (ז) כמה בתים ואם בעל הבית רוצה (ח) יעמיד מבני ביתו אצלו (ט) בשעה שהוא מברך ויתפזרו לבדוק איש במקומו (י) על סמך ברכה (יא) שבירך בעל הבית: הגה (יב) ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק כדי שלא יהא ברכתו לבטלה (מהר"י ברי"ן) (יג) ומיהו אם לא נתן לא עכב דדעת כל אדם עם הברכה לבער אם נמצא (כל בו):שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף