נתיב חיים/אורח חיים/תלב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נתיב חייםTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png תלב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדףטור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
חק יעקב
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
נתיב חיים
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
ישועות יעקב
לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

(ט"ז ס"ק ב'.) הקשה מהרש"י נ"ב ולי נראה דלק"מ דלקמן בסי' תרמ"א הביא ב"י בשם המרדכי וז"ל והאידנא מברכין על עשיית סוכה כמו שעשו החכמים התנאים והאמוראים לפי שבזמניהם שכל א' היה עושה סוכה לעצמו לפיכך היה מברך אבל עתה שא' עושה לכלן אין נראה שיברך העושה ושאר לא יברכו וסמכינין אהא דאמר רב שהוא מסדר להו אכסא דקידושא וכן עמא דבר עכ"ל ה"ה הכא מהאי טעמא אין נראה שיברך הבודק ושאר לא יברכו מ"ה מסדרו ליה ג"כ אכסא דקידושא ומפני זה גם כן לא מצינו שהיה מברך שהחיינו על זביחת הפסח:

(ט"ז ס"ק ג') ול"ד לסוכ' וסעודה. נ"ב אין דבריו מדוקדקים דהכא נמי יכול להפסיק מבדיקה זו ויתן רשות לאחר לבדוק השאר ויברך כמ"ש המ"א ס"ק ו' ע"ש:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף