רש"ש/ברכות/כז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
מסילות הברזל

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png כז TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא דתנן וחם השמש כו'. צ"ל דת"ר וכן העתיק הערוך בערך שרב:

[שם אר"ח נחזי אנן כו'. עי' מה שציינתי בסוכה י"ב]:

שם אדרבה מדר"ה כו' ש"מ א"ה כר"י. לכאורה לישנא דאדרבה אינו מובן דהא מ"מ מדרב מוכח דהלכה כר"י ואין הלכה כר"ה נגד רב רביה ונ"ל דבשבת קכ"ח א' פריך והא ר"ה תלמיד דרב הוה ורב כר"י ס"ל כו' וע"ש בגה"ש להגרע"א ז"ל אלמא חזינן דקי"ל להש"ס דר"ה לא הוה פליג עלי' דרב רביה וכ"כ בפי' הרא"ש דנדרים (כ"ג ב') דמסתמא ל"פ ר"ה אדרב רביה וא"כ ע"כ רב נמי ס"ל דא"ה כר"י והא דצלי כו' ע"כ הוא מאיזו סבה או שעת הדחק ובזה מיושב מה שהקשה הש"א בתשו' ג' על הרא"ש ותר"י דלסברתם היכי דייק מדר"ה דא"ה כר"י דילמא ה"ט דלא מצלו עד אורתא משום דס"ל דא"צ להוסיף מחול עה"ק וכו' ע"ש אבל לפמש"כ א"ש דאין סברא דר"ה פליג עלי' דרב בשום מידי [אבל מ"מ מצינו דפליג עליה דרב בסנהדרין נ"ז לפי מש"כ התוס' שם בספ"ק (יז:) ד"ה אלא][1]:שולי הגליון


  1. ועי' מה שכתב רבינו עצמו (פסחים קא.) קצת פירכא לדבריו כאן מדברי הגמ' בפסחים שם.
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף