פתח עינים/ברכות/כז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
מסילות הברזל

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


פתח עינים TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png כז TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ועל תמיד של שחר שקרב בד' שעות. כתבו תוס' ישנים כ"י וז"ל בירושלמי מפרש שהיה בימי מלכות יון וכו' ובספר הפסיקתא כתוב שבימי שלמה היה שהיו מפתחות בית המקדש תחת מראשותיו והטעתו בת פרעה עד שישן ביום ואותה שעה קרב התמיד בד' שעות עכ"ל. ורבינו יונה הביא הא דבימי שלמה משם המדרש ע"ש. ואני הדל מצאתיו במדרש ויקרא רבה פי"ב ובמדבר רבה פ' י' ובמדרש משלי בסופו ובמותב תלתא אתמר בי מדרשא שהיה בימי שלמה ע"ש. ועמ"ש על רבינו יונה בהגהת דרך תמים. ומ"ש הרב לח"מ פ"א דתמידין ובפירוש הראב"ד לעדיות. שוב ראיתי בתוס' מנחות דף ס"ד ע"ב ד"ה ועל אותה שעה שהביאו הא דשלמה משם הפסיקתא ע"ש וכמ"ש תוס' ישנים הנז'. והרמב"ם שם כתב ופעם אחת דחקה את הצבור בבית שני וכו' והוא כדברי הירושלמי דפרקין:

מדרב מצלי של שבת בע"ש וכו' דעבד כמר וכו' רב אקלע לבי גניבא וכו'. הגאון בהלכות גדולות הביא גירסא אחרת מחודשת ע"ש. ועמ"ש אני בעניי בס' הקטן מחזיק ברכה סי' רס"ז אות ד' ע"ש באורך בס"ד. (והן עתה כרגע נראה לי ספר עץ יוסף חדש שיטה על מכילתין ובפותחי הנה אשו"ר ברהטי"ם בתחילתו דף ד' שהקשה על הגאון בה"ג דמנ"ל דר' ירמיה התפלל חול ולק"מ דזה נסחת בה"ג בש"ס והכי קים ליה. ומה שהקשה דלימא ש"מ ד' לק"מ דבו בפרק שאמרו ש"מ הא הוה פשיטא להו. ומה שהקשה שלא הבין הב"י נראה דכונת הר"י ן' גיאת אינו על המתפלל שבת בע"ש רק לדידן ובזה נסתרו כל דבריו. והראיה בכונת מרן הם דבריו בש"ע. אני אמרתי בחפזי):

מדרב מצלי של שבת בע"ש ושל מוצאי שבת בשבת הכי גריס בתשו' הגאונים כ"י סי' ע"ד ועמ"ש האחרונים סי' רצ"ג וסי' קפ"ח וסי' תרצ"ה ועמ"ש בעניותי בקונטרס שיורי ברכה שם בס"ד:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף