משתמש:שבח המצוות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אודותיי[edit]

הרעיון המרכזי שלי שעבורו בעיקר נכנסתי לעריכה כאן הוא כפי ששם המשתמש שלי מעיד, להנגיש לכל אחד [ובפרט לעצמי...] את כל ענייני תרי"ג המצוות בכל חלקי פרד"ס התורה באופן בהיר וברור, וכמו כן בכוונתי לייסד איזשהו מפעל שיעודד ויעזור לכל יהודי החפץ בכך לקיים כמה שיותר מצוות מן המעט שנותרו בידינו לאחר חורבן המקדש, והכוונה בעיקר כמובן למצוות הנדירות שאין יד אדם מן השורה משגת לקיימם [פדיון פטר חמור ראשית הגז, תרו"מ לקט ש' ופאה, פרט עוללות וכו' והכל באופן של ברב עם הדרת מלך ובאופן של הבנה והכנה למהות המצוה ע"י לימוד, וכן לקיים הסברה רחבה [ואולי מצגות והמחשות] וגם ובעיקר בשאר המצוות שבמהרה בקרוב יבנה המקדש ונזכה לקיימם, כרגע כל זה בגדר חלום רחוק אך אם לא יושנים אפשר בס"ד לראות בהתגשמותו וקיבלתי המלצות מרבנים ידועים על הפרוייקט.

אודות הפרוייקטים שבניתי כאן[edit]

תרי"ג מצווות[edit]

האפשרויות העומדות בפני וברצוני ליישמם בעז"ה הם רבים מאוד:

א. אפשר ליצור חלונית שבה יופיעו ציטוטים חשובים של האחרונים וכדומה בדבר חשיבות לימוד תרי"ג מצוות, או אפילו לגרום שבכל יום יוצג ציטוט אחר.

ב. אפשר ליצור רשימה של כל תרי"ג המצוות, עם הפניות לערכים עתידיים שייכתבו בערכי האוצר, אבל אז צריך להיצמד לשיטה כלשהי.

ג. אפשר גם לעשות הפניה לדף שבו תהיה טבלה שמסכמת את השיטות, אם ישנה לך כזו טבלה.

ד. אפשר לשים רשימה של ספרי מצוות ורשימה של ספרי אחרונים שעוסקים בנושא זה כמו ספרו של ר"י אייבשיץ ועוד.

לעשות את זה באופן הכי מפורט: היינו רמב"ם שו"ע ספרי השו"ת הכללים חסידות דרוש אגדה וכו' או שזה מספיק ועדיף ככה, מה כבודו אומר? כמו כן אני מתכוין להשתמש לעריכת החומר בספרים רבים כגון: אנצת"ל המפתח הגדול, שערי התלמוד [פרקוביץ] ערכי הש"ס [המאור], תרי"ג מצוות השלם [מכון תרי"ג] אלה המצוות [המאור] מנ"ח מהדורת בשולי המנחה [ירושלים] שדי חמד [אולי אוכל להשתמש בעבודתכם בבחינת שומע ומוסיף] פחד יצחק, בית אהרן [מגיד],חבצלת השרון, מנחת אשר, התורה והמצוה, קובץ יסודות וחקירות, עיוני המצוות [לוסטיג] ועוד, אשמח אם יוכלו לציין לי כאן עוד ספרים מעין אלו מלבד של מוני המצוות שיוכלו לעזור לי בעבודתי, כמו כן כולם מוזמנים להשתתף... ולא שבט לוי בלבד...שבח המצוות (שיחה) 14:08, 9 ביוני 2020 (UTC)

פורום לעורכים תורניים[edit]

דפים במרחב המשתמש[edit]

דרכי תשובה[edit]

תרי"ג מצוות[edit]

מנייני המצוות[edit]

מצוות[edit]

למיון[edit]

כללי[edit]