משתמש:שבח המצוות/דרכי תשובה/מפתח הסימנים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מפתחות הסימנים

חלק ראשון הלכות שחיטה[edit]

 • סימן א - מי הם הכשרים לשחוט
 • סימן ב - אם שחיטת נכרי ומומר כשרה
 • סימן ג - שחיטה אינה צריכה כוונה
 • סימן ד - השוחט לשם עבודת כוכבים או לשם דבר אחר מה דינו
 • סימן ה - השוחט לשם קדשים מה דינו
 • סימן ו - במה שוחטין
 • סימן ז - הקובע סכין בגלגל אם מתר לשחט בו
 • סימן ח - שעור סכין של שחיטה
 • סימן ט - השוחט בסכין מלבנת
 • סימן י - יתר דיני סכין
 • סימן יא - באיזה זמן שוחטין, ודין השוחט בתוך המים
 • סימן יב - שלא לשחט בתוך גומא
 • סימן יג - בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה
 • סימן יד - דין עבר במעי בהמה
 • סימן טו - שלא לשחט בהמה עד יום שמיני ללידתה
 • סימן טז - דין אותו ואת בנו
 • סימן יז - דין השוחט בהמה המסכנת למות
 • סימן יח - דין בדיקת הסכין ופגימותיו
 • סימן יט - דיני ברכת השחיטה
 • סימן כ - מקום השחיטה בצואר
 • סימן כא - שעור השחיטה בכמותה
 • סימן כב - באיזו מין צריך לשחט הורידין
 • סימן כג - דיני שהיה בשחיטה
 • סימן כד - דיני דרסה וחלדה הגרמה ועקור
 • סימן כה - שצריך לבדוק אחר השחיטה
 • סימן כו - דין נקב בושט או בבני מעים קדם
 • סימן כז - שלא לחתך אבר מהבהמה בעודה מפרכסת
 • סימן כח - דיני כסוי הדם

תקונים והוספות לדרכי תשובה הלכות שחיטה, בסוף הלכות שחיטה דפים א—ג.