משאת המלך/דברים/כז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

משאת המלך TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כז

משאת המלך על התורה - דברים כז

ו[edit]

אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך (כז ו)

שיעור הפגימה הפוסלת במזבח אמרו בחולין (י"ח.) באבנא כדי שתחגור בו הציפורן ובסידא טפח ע"ש, וטעם החילוק לפי שהאבן צריכה להיות שלימה כדכתיב אבנים שלמות, ופגימה כדי שתחגור בה הצפורן כבר אי"ז אבן שלימה, משא"כ סידא הוא מדין המזבח שיהיה שלם ולא חסר, ואם משום חיסרון אי"ז אלא בטפח.

ולפ"ז נראה דהגם דאף אבני היכל ועזרות שלמות הן וכמש"כ הרמב"ם הל' בה"ב פ"א הי"ד), מ"מ אין פוסל בהן אלא פגימת טפח, אבל לא יפסול פגימת האבן כדי שתחגור בו צפורן, שהרי אין דין אבנים בהיכל כלל וגם אם בנו כולו בלבנים וסידא כשר כמש"כ הרמב"ם (שם ה"ח), ולפי"ז מובן דאבני מזבח לקחו חלוקי נחל ואילו אבני האולם וההיכל החליקום ע"י שמיר, דלמש"כ הכ"מ (שם הי"ד) דע"י שמיר עדיין נשאר פגימה שתחגור בה הצפורן, א"כ ע"כ א"א ע"י שמיר אלא להיכל.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי משאת המלך מונגשים לציבור לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של המחבר הגאון רבי שמעון משה ב"ר יהושע זליג דיסקין זצ"ל.
הזכויות שמורות לבני הגהמ"ח יבלחט"א