הטור הארוך/דברים/כז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

הטור הארוך TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ויצו משה וזקני ישראל. אחר שהשלים הכל יצוה לזקנים שידברו גם הם עמו ויזהירו בעם לשמור כל המצות כי כל עם הולך בעצת זקניו:

שמור את כל המצוה. אמר ר' אברהם ומה הוא המצוה והקמות לך אבנים גדולות. וכתב הרמב"ן ואיננו נכון אלא על כל המצות אמר. ואמר:

אשר אנכי מצוה אתכם. ולא אמר אנחנו כי עיקר הדיבור למשה והזקנים הרימו קולם לעם לאמר שמעו והאזינו ועשו כן. ואמר למטה וידבר משה והכהנים והלוים אל כל ישראל כי אמרו הכהנים לעם הסכת ושמע ישראל ומשה אמר היום הזה נהייתה לעם:

ג[edit]

וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת. כ' ר' אברהם בשם הגאון שכתבו עליהם מנין המצות כמו שכתובות בהלכות גדולות כעין אזהרות ופי' באר היטב על הכתיבה. ורבותי' אמרו שכתבו בהן כל התורה בתאגיה וזייניה ובשבעים לשון ואפשר שהיו האבנים גדולות מאוד או שהיו מעשה נס:

למען אשר תבא אל הארץ. א"ר אברהם כי השם יעזרך אם החלות לשמור מצותיו כי זאת מצוה הראשונה לביאתם לארץ. והרמב"ן כתב ולפי דעתי רומז לכל דברי התורה אמר שתכתוב כל דברי התורה להיות לך לזכרון למען אשר תבא אל הארץ ותכבוש אותה ותירש כל העמים ההם בהיותך זוכר כל התורה ושומר כל מצותיה: כתב ר' אברהם על הברכה בני הגבירות ועל הקללה בני השפחות והם יחסרו שנים ונלקחו מבני לאה שבהם הרבים הגדול והקטן שבהם שהוא ראובן וזבולון:

כ[edit]

כי גלה כנף אביו. כתב הרמב"ן לא אמר ערות אביו אלא כנף אביו דרך כבוד לאביו. למעלה כשהזהיר על העריות אמר גלה ערות אביו שכיון שחייב עונש גדול מיתה או כרת הוצרך להזכיר הרעה שעשה על כן הזכיר הערוה אבל בכאן די להזכיר כי גלה כנף אביו כי בגלוי כנף אביו לבד מחוייב כי מקלה את כבודו וכן לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו דרך כבוד שלא יקרב אליה כי אין ראוי לגלות כנפו אשר פורש על אשה דרך חופה כטעם ופרשת כנפיך על אמתך. כתב ר' אברהם טעם להזכיר אלו י"א עבירות בעבור שיוכל לעשותם בסתר וראייה ושם בסתר כי אם יעשה בגלוי יומת וכן מכה רעהו בסתר והחל מהעיקר שהוא בינו ובין בוראו ואחר כך בינו ובין אבותיו כי מי יודע אם יקלה אותם. ומסיג גבול רעהו כי הוא דבר סתר. ומשגה עור כי לא יוכל לפרסם מי השגהו. ומטה משפט גר ויתום כי אין עוזר להם. והזהיר גר כי אם יטה דין אחרים יערערו עליו ויפרסמוהו והגר והיתום והאלמנה אין להם כח וכן השוכב עם אשת אביו ואחותו וחותנתו איננו נחשד להתייחד עמהם על כן הוא דבר נסתר ואין כן שאר העבירות. ועם בהמה זכר ונקיבה כי אין להם פה שתזעק ותערער:

כה[edit]

לוקח שוחד. לפי דעת רבים הוא הדיין ולפי דעתי הוא העד השקר:

כו[edit]

אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. פרש"י שקבלו עליהם כל התורה בארור. וכתב הרמב"ן ולפי דעתי כי הקבלה הוא שיודה במצות בלבו שמאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר והעובר עליהם יענש ואם יכפור באחת מהם אז תהיה בעיניו בטלה לעולם הנה הוא בארור אבל אם עבר על אחת מהן כגון שאכל חזיר לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב בעצלה אינו בחרם שלא אמר אשר לא יעשה. ובירושלמי דורש אותו על המלך וגדולי הדור שבידם להקים התורה ביד המבטלים אותה אפי' אם היה צדיק גמור והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זה בארור. עוד דורש בירושלמי על החזן שצריך להקים התורה על הציבור להראות פני כתבו לכל כמו שמפורש במס' סופרים שמגביהין אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדין לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו שמצוה לכל האנשים והנשים לראות הכתב ולכרוע ולומר וזאת התורה אשר שם משה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.