מסכת כלה רבתי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
מסכת כלה רבתי
ממסכתות קטנות


והיא כגמ' על מסכת כלה ועל פרק שנו חכמים וברייתות נוספות.

תוכן העניינים[edit]


·
מעבר לתחילת הדף