חכמי צרפת/אסתר/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חכמי צרפת TriangleArrow-Left.png אסתר TriangleArrow-Left.png ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
חכמי צרפת
רלב"ג


אלשיך
בית הלוי
מגילת סתרים
מלבי"ם
מנחת שי
שלום אסתר
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

פרשה ח'

את בית המן, בניו ובני בנותיו נתן לה לעבדים. ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה, כשבאה לבקש מלפניו על עמה ועל מולדתה.

ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, להיות אדון על נכסי המן ועל נפשות ביתו.

ותפול לפני רגליו ויושט המלך את שרביט הזהב, כדי להעמידה.

וכשר הדבר לפני המלך, להחיות עם שלא חטא שלא לאבדם יותר ממה ששלח המן ספרים לאבד אומה חנם. וטובה אני בעיניו, שאני ראוי' למלכות ששמא בתחילה כשהמליכני אילו הי' יודע בעמי ובמולדתי שגם הם עמדו מלכים אם טובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים: [ר' יוס'.]

כי איככה אוכל, כי האיך אוכל לעמוד ולקיים ואראה צרות עמי. באבדן, באבוד בני של מולדתי. [ר' שמ'.]

הנה בית המן נתתי לאסתר ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם וגו', קל וחומר הוא זה הנה בית המן שהיה גדול שבשרים נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים דבר קל כזה להשיב את מחשבתו אשר חשב על היהודים על אחת כמה וכמה, כשם שהוא כתב לאבד את כל היהודים וחתם בטבעת המלך וגם אתם כתבו על היהודים כטוב בעינכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, ונותן ביד לאבד את כל היהודים אין להשיב פתר' אין לבטל אותה גזירה אם לא על ידי כתב אחר שנכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך. וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחשתרנים בני הרמכים, רצים ששלח המן לא נאמר בהן רוכבי סוסים ורצים ששלח מרדכי נאמר בהן רוכבי הרכש האחשתרנים כדי לקדם שלוחים הראשונים. [ר' יוס'.] (כתוב בגליון ורוכבי רכש האחשתרנים סוסים שיש להם שמונה רגלים וקלים לרוץ)

ולעמוד על נפשם, לנקום נקמתם על נפשם להכרית שונאיהם ורודפיהם. ביום אחד, ינקמו נקמתם בכל המדינות והוא שלשה עשר באדר.

ודחופים, נחוצים. והדת נתנה, גזירה אשר גזרו על עמים אשר גזרו על ישראל כך הפך עליהם לרעה מדה במדה. [ר' שמ'.]

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור. פתר' ומרדכי יצא מאת המלך לשלוח ספרים לבטל גזירת המן כמו שנתן לו רשות. כל עומת שאמר למעלה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, באותו הלשון הוא אומר עכשיו יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכן כל הענין בלשון שנכתב פורענותם של יהודים בו בלשון נתן הסופר דעתו לכתוב שמחתם כשבאה להם. כל עומת שאמר למעלה אבל גדול ליהודים הוא חוזר ואומר ליהודים היתה אורה. כל עומת שאמר למעלה שק ואפר יוצע לרבים חוזר ואומר ורבים מעמי הארץ מתיהדים:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף