מנחת שי/אסתר/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
חכמי צרפת
רלב"ג


אלשיך
בית הלוי
מגילת סתרים
מלבי"ם
מנחת שי
שלום אסתר
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

מנחת שיTriangleArrow-Left.png אסתר TriangleArrow-Left.png ח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

צרר היהודיים. היהודים ק':

ב[edit]

אשר העביר. העי"ן בחטף סגול:

ג[edit]

ותוסף אסתר. מלא וא"ו:

ותפל לפני רגליו. חסר וא"ו עיין מנות הלוי דף קע"ה ע"ב:

ד[edit]

שרבט. דין לחוד חסר י"וד:

ה[edit]

ואם מצאתי חן. הוא"ו בגעיא בס"ס:

וטובה. מלא וא"ו:

בן המדתא. בס"א כתיבת יד מספרד כתוב כן בהללי בלא דגש הַֽמְדתא:

ו[edit]

איככה ואיככה. שניהם מלרע כל פי המסורת בשיר השירים ה':

אוכל וראיתי אוכל וראיתי. שניהם הו"או בגעיא בכמה ספרים כ"י וגם בדפוס ישן:

ז[edit]

שלח ידו ביהודיים. ביהודים ק':

ח[edit]

ונחתום. מלא וא"ו:

ט[edit]

ויכתב ככל אשר צוה מרדכי. הכ"ף בגעיא:

כלשנו. לחוד חסר בסיפרא:

יא[edit]

להקהל ולעמד. בס"א מטוליטולא הל"מד בגעיא וכן הוא בחילופים לב"א:

להקהל ולעמד. כתוב כאן במ"ג שבדפוס ולעמוד ג' וסימן נמסר בסדר קרח ולעמוד לעמוד ג' מלא וסימן ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת דד"ה ה' אלהי ישראל צדיק אתה אבל העם רב והעת להקהל ולעמוד על נפשם ע"כ ושם בפרשת קרח נמסר ולעמד ג' חסר וסימן כי הבדיל אלהי ישראל אתכם ולעמד בבקר בבקר להקהל ולמד על נפשם ע"כ והדברים כאן תמוהים ומבולבלים וקשיין אהדדי חדא דבפרשת קרח כתוב להקהל ולעמד בכלל החסרים והכא בסוף דבריו בכלל המלאים עוד טעה בחשבונו שכתב ג' מלא ולפי דבריו הם ד' כי פסוק ה' אלהי ישראל צדיק אתה הוא בעזרא סוף סימן ט' וסיפיה דקרא כי אין לעמוד לפניך על זאת ופסוק שלישי שהביא הוא גם כן בעזרא סימן י' דכתיב אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ עוד עירוב פסוקים כתב כאן שעירב ולעמד עם לעמוד ובאמת מה שנמסר בפרשת קרח על ולעמד הוא נכון וכן מצאתי כאן במסרות כ"י אך מה שנמסר כאן במ"ג לא נמצא בו דבר טוב והגירסא הישרה אצלי היא כמו שמצאתי במסורת כ"י בדברי הימים על פ' לעמוד לשרת וז"לש לעמוד ג' מלא בקריה כוליה וסימן ולא יכלו הכהנים לעמוד דד"ה ה' אלהי ישראל אבל העם עד כאן ואם נמצאו סופרים שכתבו להקהל ולעמד מלא שגו ברואה פקו במסורת הדפוס ובכל הספרים חסר:

להשמיד ולהרג. כן כתיב ולהרג בוא"ו בתחלת התיבה בכל ספרים כ"י מדוייקי' ובדפוסים קדמונים וכן מצאתי במגלת ר"מ סופר עירנו ובמחזור קדמון:

יב[edit]

בשלושה. כל סיפרא מלאים וכן נמסר ביהושע סי' ט"ו:

יג[edit]

להנתן דת. כן כתוב בשני טעמים ברוב ספרים כתובי יד:

ולהיות היהודיים. היהודים ק':

עתודים. עתידים ק' ועיין מה שכתבתי למעלה בסימן ג':

טז[edit]

וששן. לחוד חסר וא"ו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.