הטור הארוך/ויקרא/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הטור הארוך TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png כד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ב[edit]

צו את בני ישראל. פירש"י זו פרשת מצות הנרות (ופרשת) ואתה תצוה את בני ישראל לא נאמרה אלא על פרשת המשכן וכו'. וכתב הרמב"ן ואינו נכון בעיני שאין הפרשה ההיא סמוכה לפרשת המנורה. ועוד כבר נאמר ויעל את הנרות לפני ה' כאשר צוה ה' את משה הנה המצוה והמעשה נזכרים ונעשים כבר אלא צורך הפרשה זו לשני דברים ששם צוה ויקחו אליך תרומה מאת בני ישראל כלומר שיביאו שמן זית ומאור כשאר תרומת המשכן וכן עשו כדכתי' והנשיאי' הביאו את הבשם ואת השמן ואע"פ שנאמר שם חוקת עולם לדורותיכם הוא על ההדלקה ועכשיו כלה השמן שהביאו הנשיאים לנדבה וצוה שיקחו ישראל משל ציבור לדורותם שמן זית למאור כשמן הראשון. ועוד שם לא נאמר אלא יערוך אותו אהרן ובניו ויהיה על המנורה או אפי' בלא מנורה אם תשבר או תאבד בשובם מן הגולה וכאן פירש דוקא על המנורה הטהורה. (ורבותינו דרשו. כצ"ל) על טהרה של מנורה שלא יסמכה בקיסמים ובנסרות:

ד[edit]

יערוך את הנרות לפני ה'. שלא יתקן בחוץ ויכניסם לפנים:

תמיד. אפי' בשבת ובטומאה. בפרשת ואתה תצוה לא כתוב בה תמיד לפי שלא הזכיר בה אלא לשון יחידי יערוך אותו דהיינו נר מערבי והוא לא היה דולק תמיד כי הי' כבה כשישראל היו חוטאים אבל כאן דכתיב יערוך את הנרות כתיב תמיד ששאר הנרות היו לעולם דולקין כמשפטם עד אור הבקר:

ט[edit]

והיתה לאהרן ולבניו. פירש"י והיתה קאי על המנחה. והרמב"ן כתב ויתכן כי והיתה חוזר על כל אחת מן המערכות:

י[edit]

ויצא בן אשה ישראלית. כתב זה כאן לדעת האומר מפרשה של מעלה יצא שחטא בשפתיו על (אשה) ה' והוכיחו איש מישראל וינצו שניהם ויחר אפו ויקלל. ופי' ויצא פי' הרמב"ן שיצא ממקומו שהיה שם או מאהלו ובא בתוך העם וינצו שם. ופי' במחנה כי היה המסיבה במחנה ושמעו אותו רבים ותפשו בו ויביאו אותו אל משה האהלה. ופי' בן הישראלי' ואיש הישראלי להורות כי גוי הבא על בת ישראל הוולד כשר ומכל מקום פגום הוא לכהונה כ"ש שאינו ישראלי בשמו לענין היחס בדגלים ובנחלת הארץ כי לשמות מטות אבותם ינחלו. ומה שדורש בת"כ מלמד שנתגייר לא היה צריך לגירות אלא כמו כל ישראל שנכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים אלא נתכוונו לומר שהלך אחר אמו ונראה כישראל וזהו בתוך בני ישראל שהיה עמהם ולא רצה ללכת אחר אביו להיות במצרים:

כג[edit]

ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' את משה. כתב הרמב"ן דורש בת"כ כאשר צוה אף לסמיכה ולדחייה ולתלייה וללא תלין. ור' אברהם כתב שעשו מאותו היום והלאה כמשפט הזה. ואינו נכון שיהא הכתוב על העתיד. ופשוטו וירגמו אותו אבן כי עשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה כי כן דרך לכפול בכל השומרים מצות השם כמו שכתוב בפרשת פסח ובפרשת הפקודים ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו. והנכון בעיני מפני שפרט תחלה בסקילה ואחרי כן חזר לומר ובני ישראל עשו שפירש הכתוב לומר כי כאשר דבר משה אל בני ישראל הוציאו מיד המקלל ורגמו אותו ועשו כן כל בני ישראל לשמור ולעשות כאשר צוה ה' את משה לא לשנאת בן המצרי שנצה עם הישראלי אלא לבער הפגום מתוכם:

מז[edit]

משפחת גר. פירש"י זה הגוי כשהוא אומר לעקר זה הנמכר לע"ז עצמה. וכתב הרמב"ן וא"כ פי' הפסוק או לעקר ומשפח' גר וקורא ע"ז עקר לפי שחייבין לשרש אחריה ולעוקר'. ואנקלוס תרגם לארמאי והוא הנכון ופי' עקר לשון שורש פי' שנאחז ונשרש בישראל. ואמר משפחת גר שהגר ותושב שהשיגה ידו עמנו הוא גרם למה שמך עמו שימכר לעקר משפחתו וצוה הכתוב שתהיה לו גאולה והיא מצות עשה לכל ישראל שיגאול אותו ואחר כך צוה בקרובים שהם קודמים. וטעם המצוה ברור כדי שלא ילמד ממעשיהם כי בשאר הנמכרים הגאולה בקרובים רשות. ולכך אמר כאן כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם לומר אע"פ שאין הגר תושב והעקר חייבין במצות היובל לא יקנו את עבדי להם לעבדים:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.