רש"י/בראשית/לו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
הכתב והקבלה
העמק דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png לו

ב[edit]

עדה בת אילון. היא בשמת בת אילון, ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לע"ז:

אהליבמה. היא יהודית, והוא כנה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בע"ז כדי להטעות את אביו:

בת ענה בת צבעון. אם בת ענה לא בת צבעון, ענה בנו של צבעון, שנאמר ואלה בני צבעון ואיה וענה, מלמד שבא צבעון על כלתו אשת ענה, ויצאה אהליבמה מבין שניהם, והודיעך הכתוב שכלן בני ממזרות היו:

ג[edit]

בשמת בת ישמעאל. ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ספר שמואל ג' מוחלים להן עונותיהן, גר שנתגיר, והעולה לגדלה, והנושא אשה. ולמד הטעם מכאן, לכך נקראת מחלת, שנמחלו עונותיו:

אחות נביות. על שם שהוא השיאה לו משמת ישמעאל נקראת על שמו:

ה[edit]

ואהליבמה ילדה וגו'. קרח זה ממזר היה, ובן אליפז היה, שבא על אשת אביו, אל אהליבמה אשת עשו, שהרי הוא מנוי עם אלופי אליפז בסוף הענין (בראשית רבה):

ו[edit]

וילך אל ארץ. לגור באשר ימצא:

ז[edit]

ולא יכלה ארץ מגוריהם. להספיק מרעה לבהמות שלהם (ב"ר). ומ"א: מפני יעקב אחיו. מפני שטר חוב של גזרת "כי גר יהיה זרעך" המטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה, שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר, ומפני הבושה שמכר בכורתו:

ט[edit]

ואלה. התולדות שהולידו בניו עכשו משהלך לשעיר:

יב[edit]

ותמנע היתה פילגש. להודיע גדלתו של אברהם, כמה היו תאבים לדבק בזרעו. תמנע זו בת אלופים היתה, שנאמר ואחות לוטן תמנע, ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה מן החורים שישבו בה לפנים, אמרה איני זוכה להנשא לך, הלואי ואהיה פילגש. ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז, מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם, וכשגדלה נעשית פילגשו, וזהו ואחות לוטן תמנע, ולא מנאה עם בני שעיר שהיתה אחותו מן האם ולא מן האב:

טו[edit]

אלה אלופי בני עשו. ראשי משפחות:

כ[edit]

ישבי הארץ. שהיו יושביה קדם שבא עשו לשם. ורבותינו דרשו (שבת פ"ה) שהיו בקיאין בישובה של ארץ. מלא קנה זה לזיתים, מלא קנה זה לגפנים, שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לו:

כד[edit]

ואיה וענה. וי"ו יתרה, והוא כמו איה וענה, והרבה יש במקרא, תת וקדש וצבא מרמס (דניאל ח'), נרדם ורכב וסוס (תהילים ע"ו):

הוא ענה. האמור למעלה שהוא אחיו של צבעון וכאן הוא קורא אותו בנו, מלמד שבא צבעון על אמו והוליד את ענה:

את הימם. פרדים, הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרד, והוא היה ממזר והביא פסולין לעולם. ולמה נקרא שמם ימים, שאימתן מטלת על הבריות, דאמר רבי חנינא מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה (חולין ז') (והלא קא חזינן דחיה, אל תקרי וחיה אלא וחיתה, כי המכה לא תרפא לעולם, ברש"י ישן) ולא הזקק לכתב לנו משפחות החורי אלא מפני תמנע, ולהודיע גדלת אברהם, כמו שפרשתי למעלה:

לא[edit]

ואלה המלכים וגו'. שמונה היו וכנגדן העמיד יעקב ובטל מלכות עשו בימיהם, אלו הן, שאול ואיש בשת, דוד ושלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט. ובימי יורם בנו כתוב בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימלכו עליהם מלך (מלכים ב ח'), ובימי שאול כתוב ומלך אין באדום נצב מלך (מלכים א כ"ב):

לג[edit]

יובב בן זרח מבצרה. בצרה מערי מואב היא, שנאמר ועל קריות ועל בצרה וגו' (ירמיהו מ"ח). ולפי שהעמידה מלך לאדום, עתידה ללקות עמהם, שנאמר כי זבח לה' בבצרה (ישעיהו ל"ד):

לה[edit]

המכה את מדין בשדה מואב. שבאו מדין על מואב למלחמה, והלך מלך אדום לעזר את מואב. ומכאן אנו למדים, שהיו מדין ומואב מריבים זה עם זה, ובימי בלעם עשו שלום להתקשר על ישראל:

לט[edit]

בת מי זהב. מהו זהב, עשיר היה, ואין זהב חשוב בעיניו לכלום:

מ[edit]

ואלה שמות אלופי עשו. שנקראו על שם מדינותיהם לאחר שמת הדר ופסקה מהם מלכות, והראשונים הנזכרים למעלה הם שמות תולדותם. וכן מפרש בדברי הימים וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע וגומר:

מג[edit]

מגדיאל. היא רומי:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.