רא"ש/בבא קמא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רא"ש TriangleArrow-Left.png בבא קמא
פסקי
הרא"ש
על מסכת בבא קמא

תוכן[edit]

פרק ראשון - ארבעה אבות[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כא

פרק שני - כיצד הרגל[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן ידסימן טוסימן טזסימן יז

פרק שלישי - המניח[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טו

פרק רביעי - שור שנגח ד' וה'[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן ו

פרק חמישי - שור שנגח את הפרה[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן יד

פרק ששי - הכונס[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יח

פרק שביעי - מרובה[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יט

פרק שמיני - החובל[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יח

פרק תשיעי - הגוזל עצים[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כאסימן כבסימן כגסימן כדסימן כהסימן כוהסימן כזסימן כחסימן כט

פרק עשירי - הגוזל ומאכיל - הגוזל בתרא[edit]

סימן אסימן בסימן גסימן דסימן הסימן וסימן זסימן חסימן טסימן יסימן יאסימן יבסימן יגסימן ידסימן טוסימן טזסימן יזסימן יחסימן יטסימן כסימן כאסימן כבסימן כגסימן כדסימן כהסימן כוהסימן כזסימן כחסימן כטסימן לסימן לאסימן לבסימן לגסימן לד

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא וְהַדְרָךְ עֲלָן