קרית ספר/סנהדרין/כב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספרTriangleArrow-Left.png סנהדרין TriangleArrow-Left.png כב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

יצחק ירנן
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

אזהרת שלד שלא לגור בדין מאיש זרוע דכתיב לא תגורו מפני איש וכדאמר ריש לקיש פרק קמא דסנהדרין דף ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה עד שלא תשמע דבריהם או אפילו תשמע ואין אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להם איני נזקק לכם משאתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי דכתיב לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים. רבי יהושע בן קרחה אומר מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני איש לא תכניס דבריך מפני איש דלשון כינוס הוא. ומניין לדיין שלא יושיב תלמיד בור לפניו ותלמיד שראה רבו טועה לא יאמר אמתין כדי שיקרא הדין על שמי תלמוד לומר מדבר שקר תרחק.

ד[edit]

ב"ד שעושין פשרה הרי זה משובח ועל זה נאמר משפט שלום ומשפט צדקה שהוא משפט שיש בו שלום וצדקה כדכתיב משפט שלום משפט וצדקה וכדאמרינן התם דף ו'. וקודם גמר דין מצוה לבצוע כת"ק דרבי שמעון בן מנסיא דאמר נגמר הדין אי אתה רשאי לבצוע ויקוב הדין את ההר משמע דקודם הוי מצוה ובריש דיני ממונות דף ל"ב תניא צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשרה כיצד ב' ספינות עוברות בנהר וכו' וב' גמלים במעלות בית חורון וכו' הטל פשר' ביניהם ומעלות שכר זו לזו כדאיתא התם דאי איפשר כאן אלא בפשרה וכשאיפשר בלא פשרה יכול כל אחד מהבעלי דינים לתבוע דין כל זמן שלא קנו מידו לפשרה.

ז[edit]

אסור לאחד מן הדיינים לומר לכשיצא מה אעשה וחברי רבו עלי כדתנן פרק זה בורר מדכתיב לא תלך רכיל בעמך.

י[edit]

דיין שיודע בחברו שהוא גזלן אסור להצטרף עמו לדין דכתיב מדבר שקר תרחק כדאמרינן פרק שבועת העדות:


מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.