קרית ספר/סנהדרין/כג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg כג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שלה שלא ליקח שוחד דכתיב ולא תקח שוחד ותניא פרק שני דייני גזילות ושוחד לא תקח מה ת"ל אם ללמד שלא לחייב את הזכאי או איפכא הרי כבר נאמר לא תטה משפט אלא אפילו לזכות ולחייב כדין אמרה תורה ושוחד לא תקח בתורת שוחד שלא תחייבהו אם זכאי הוא והוי בכלל ארור לוקח שוחד וחייב להחזירו דהוי כגזל והנותן עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול ולא ירבה שכר לחזניו ולסופריו כבני שמואל דכתיב בהו ויטו אחרי הבצע ויקחו שוחד ואפילו שוחד דברים גם כן אסור מדכתיב שחד ולא כתיב בצע כדמייתי התם גווני טובא דשחד דברים ומאי שחד שהוא חד הנותן והמקבל נעשים לב אחד ואסור לו לשאול כשאין הוא משאיל דלא גרע משחד דברים ושכר בטלתו ממלאכתו מותר ליקח משניהם בשוה.

ו[edit]

ואסור לדון לאוהבו או לשונאו ונראה דלא אסיר מדאוריתא דהא דרשינן לא תכירו פנים וגו' לא תכירהו אם הוא אוהבך לא תנכרהו אם הוא שונאך משמע דדן אותם ובפרק זה בורר משמע דפסילי מדאוריתא מדכתיב והוא לא שונא לו ודרשינן והוא לא אויב לו ידיננו הא אם הוא אויב לא ידיננו ואפשר דהיינו באויב שלא דבר עמו בג' ימים באיבה כדתנן התם במתניתין וכן אוהב ושושבינו אבל אוהב ושונא סתם לא. ויראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו על צוארו וכו' וכל שאינו דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק וכו' והדן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתשרה כדכתיב אלהים נצב בעדת אל. ולא יאמר הדיין מה לי ולצרה זו דכתיב ועמכם בדבר המשפט אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ויהיו בעיניו כרשעים משקרים בטענתם וכשנפטרין כצדיקים:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.