קרית ספר/סנהדרין/כא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg כא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שרשי היםדפים מקושרים

א[edit]

מצות רלא לשפוט השופט בצדק דכתיב בצדק תשפוט עמיתך וזהו השויית ב' בעלי דינים בכל דבר וכדמייתי פרק שבועת העדות וקרא הכי משמע לשון צידוק והשויית שניהם דאלו לעניין הטיית הדין הא כתיב לא תטה משפט ובעלי דינין בעמידה בשעת גמר דין דכתיב וישב משה לשפוט את העם ויעמד העם דמשמע בשעת משפט דהיינו גמר דין יעמדו ל"א משום דעדים כגמר דין דמי וכתיב ועמדו שני האנשים כדאיתא התם ועדים לעולם בעמידה כדאמר עולא התם דף ל' משום דכתיב ועמדו שני האנשים דהיינו עדים שהם שנים דאלו בעלי דינין שנים באים לדין ולא ג' לא היה לו לכתוב אלא ועמדו האנשים אלא שרמז בכאן לעדים ות"ח מושיבים אותם בין בדין בין בעדות דעשה דכבוד תורה עדיף דכתיב את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח וכדמייתי נמי התם. מקדימין דין היתום לדין האלמנה דכתיב שפטו יתום ריבו אלמנה ודין אלמנה קודם לדין ת"ח אף על גב דאית ביה עשה דכבוד תורה לא קדים ליתום ולאלמנה. ואשה קודמת לאיש שבשתה מרובה.

ז[edit]

אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין חברו דכתיב מדבר שקר תרחק כדאיתא התם דף ל"א ובסנהדרין מפיק ליה משמוע בין אחיכם לדיין ולבעל דין דשמוע בין אחיכם משמע כשיהיו שניהם יחד שמעו דבריהם ולא זה בלא זה ומשמע נמי שמעו דברים בין אחיכם כשתהיו שניכם משמע:
אזהרת שלג שלא לישא שמע שוא והשומע מא' עובר בלא תעשה דכתיב לא תשא שמע שוא והתם דריש לא תשא ולא תשיא לדיין ולבעל דין ובכלל זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר לא ישמע מפי המתורגמן ונראה דעל שנים מתורגמין יכול לסמוך.

ט[edit]

צריך הדיין לשמוע ולשנות טענותיהם כדכתיב ויאמר המלך וגו' מניין לדיין שלא יעשה מליץ לדבריו דכתיב מדבר שקר תרחק ראה בעל דין מצטער להשיב יסייע אותו ויתיישב בדבר עד שלא יהיה מעורכי הדיינים:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.