קרית ספר/מלכים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg מלכים TriangleArrow-Left.svg ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

כבוד גדול נוהגין במלך ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם כדכתיב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך וכדדרשי' בקידושין פרק קמא דסנהדרין אין רוכבין על סוסו וכו' כדתנן להו פרק כ"ג וכולהו משום אימה ואינו חולץ ליבמתו משום יריקה. ויושב בעזרה כדכתיב בדוד וישב לפני ה' ואפי' נביא עומד לפני המלך ומשתחוה לו כדאשכחן בנתן ודוד. והמלך עומד לפני כ"ג כששואל ממנו כדכתיב ביהושע ולפני אלעזר הכהן יעמד וגו' ומצוה עליו לכבד ת"ח ולא ינהג גסות לב בישראל יותר מדאי אף על פי שמטיל עליהם אימה כדכתיב לבלתי רום לבבו וגומר ויתנהג עמהם באהבה יתירה וישאם כאשר ישא האומן את היונק כמו שמצינו במשה רבינו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.