כבוד מלכים/מלכים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
כבוד מלכים
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


כבוד מלכים TriangleArrow-Left.png מלכים TriangleArrow-Left.png ב

א[edit]

כבוד גדול נוהגין במלך. ע' תומים (סימן יז) דברשע לא שייך כבוד מלך, ועי' ב"ב ד' גבי הורדוס, וראה זכר זאת ליעקב בסו"ס דע"ת להגאון מברעזאן, ועי' פני יהושע (ברכות ד') דהמלך מחויב בכבוד עצמו דכמה דברים הותרו משום כבוד המלכות וכ"ש שאין לו לפגום בכבודו בעצמו.

שם וכן לא ישתמש. עכ"מ כלומר שלא בעל דוד את אבישג, ע' מאירי סנהדרין (ע' ס"ה) והוא שאבישג היתה מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה ואפי' היתה נבעלת לדוד.

ג[edit]

ולא כשהוא בבית המרחץ. עיין לחם משנה וראה באר הגולה (מגנצה פרק כ"ב ה"א) ולא הראה את עצמו ערום בבית המרחץ ולא בבית הכסא ולא כשהיה מסתפר ולא היה רוחץ עצמו עם שאר העם ואם הי' רוצה שירחצו אחרים עמו הרשות בידו וע"ש בהארות והערות ע' קס"ה - קס"ו.

ה[edit]

ועומדין לפניו אפי' נביא. כן מבואר במדרש רבה (ר"פ נשא), וע' שואל ומשיב (מהד"ג ח"א סימן תכ"ג).


שם שנאמר ולפני אלעזר. ע' ספרי זוטא מפורש כן.


שם יהושפט מלך יהודה. בב' כתבי יד הרמב"ם בספריה נ"י הגירסא אסא מלך יהודה, וכן הוא הגירסא ברמב"ם דפוס רומא ר"מ. וברבינו בחיי (פ' וישלח) הגירסא יהושפט כמו שהוא בגמרא שלפנינו, וכתב דרבותא קמ"ל משום שהיה מלך וכתיב שום תשים עליך מלך ולדעת רבינו מצוה למלך לכבד לומדי תורה, ובפסקי ריא"ז (כ"י על קידושין פ"ק) גם לפניו הי' הגירסא בגמ' כמו שהוא לפנינו, יהושפט מלך יהודה, ובסמיכת חכמים (ברכות כ"ח) טעות נזדקר לפניו חזקיה מלך יהודה.


שם יעשה זה בצינעא. בכתבי יד הרמב"ם שבספריה נ"י כתוב יעשה זה וכיוצא בו בצינעא.


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.