קרית ספר/אבל/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg אבל TriangleArrow-Left.svg ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

יצחק ירנן
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
תשובה מיראהדפים מקושרים

א[edit]

אלו שאדם חייב להתאבל עליהם דין תורה אמו ואביו ובנו ובתו ואחיו ואחותו דהני כתיבי גבי כהן שחייב להטמא ולהתאבל עליהם כדאמר' לעיל.

ו[edit]

ומטמאין את הכהן על כרחו כדכתיב לה יטמא מצוה והינו בזכרים כדכתיב אמור אל הכהנים בני אהרן ולא בנות אהרן מדלא כתיב בית אהרן או כהנים סתם ומשנסתם הגולל אינו מטמא להם יותר כיון שנתעסק כבר בקבורתם אבל מתאבל כל היום מן התורה כדא'. מטמא הוא לאמו ולשאר קרוביו אפילו הם חללים דדרשינן התם לאמו ולבנו ולבתו בין כשרים בין פסולים.

י[edit]

אחותו הנשואה אינו מטמא לה אף על פי שהיא נשואה לכהן וכן הארוסה דרשינן התם ר' יוסי ורבי שמעון ולאחותו הבתול' פרט לאנוסה ומפותה אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה לאיש הויה דקידושין הקרובה לרבות את הארוסה שנתגרשה אליו לרבות את הבוגרת ומוכת עץ דרשינן לה לדעת הרב ז"ל דמטמא לה מדכתיב לאיש מי שהוייתה על ידי איש.

יב[edit]

אחיו ואחותו מאמו אינו מיטמא להם דכתיב ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שראוי ליורשם אף אחיו ואחותו.

יג[edit]

הספקות אינו מטמא להם דכתיב לה יטמא מיטמא הוא על הודאי ולא על הספק.

יד[edit]

אינו מטמא אלא על השלם כדכתיב לאביו ודרשינן התם בנזיר בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר וכן שאר הקרובים ילפינן מיניה. הטומאה לקרובים דחויה היא ולא הותרה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אטמא או אלקט עצמות פלו' ת"ל לה יטמא ולא לאחרים עמה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.