מראי מקומות/ברכות/לב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png לב TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
רש"ש


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
מבחן אמריקאי


חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים[edit]

החת"ס (עה"ת בליקוטים) מסביר שמש"כ "היו שוהין שעה אחת ומתפללין", אין הכוונה שהיו שוהין שעה אחת ואח"כ מתפללים, אלא מתפללים היינו מה שעשו באותה שעה שהיו שוהין, שהיו אותם החסידים שוהין שעה אחת ומתפללים היו באותה שעה שיכוונו את לבם בשעת התפילה לאביהם שבשמים, כי צריך רחמים לזה.

וכן כתב בס' חידושי וביאורי הגר"א עמ"ס ברכות שהביא את דברי הבאר מים חיים שכתב שמעתי בשם הגאון מהר"א מוילנא דבר נחמד, דקשיא על מתניתין דהכי הו"ל למיתני "חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים ומתפללין", דהיינו תחילה הכינו את לבם ואח"כ מתפללין, ולמה נקט ומתפללין באמצע הענין, ומתרץ דהכי פירושו, דהחסידים היו מתפללין קודם התפילה שהשי"ת יעזרם להתפלל בכל לבם, דהיינו שקודם התפילה היו מתפללים לה' שיעזרם שיצליחו להתפלל בכל לבם בכוונה שלימה ושלא יבלבלום מחשבות לבם, וזהו המובן "חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין" תפילה "שיכוונו לבם לאביהם שבשמים".

ובספר בית יוסף הוסיף דעד"ז יש לפרש את הפס' ואתחנן אל ה' בעת ההיא "לאמר", שבקש משה שיהא ביכלתו לאמר ולהתפלל, ותהיה תפלתו שגורה בפיו. ועוד פי' מהו שאומרים קודם תפילת י"ח, "ה' שפתי תפתח וכו'", שהיא תפילה שאנו מתפללים קודם התפילה, שנוכל לכוון ולהתפלל בלב שלם. [וכן מבואר בספר צדה לדרך (מאמר א' כלל א' סו"פ לה). וע"ע מה שכתב רבינו יונה לבאר בזה, וכן במסילת ישרים (פי"ז). וע"ע בצל"ח, ובנפה"ח (שער ב פי"ד).

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף