מגדל עוז/סנהדרין/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png סנהדרין TriangleArrow-Left.png כ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

אין ב"ד עונשין כו' עד בעדות זו. פרק אחד דיני ממונות (דף ל"ז) :

ועל זה וכיוצא בו נאמר ונקי וצדיק אל תהרוג כו' אל תהרגהו. במכילתא נדרש כן ראוהו רודף אחר חבירו להרגו והתרו בו ואמרו לו ישראל בן ברית הוא אם הרגת אותו תהרג והעלימו עיניהם ומצאו הרוג ומפרפר והסייף מנטף דם מיד ההורג שומע אני יהא נהרג תלמוד לומר ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע ע"כ. ועוד שם היה אחד מעידו עובד לחמה ואחד עובד ללבנה שומע אני יצטרפו ת"ל ונקי וצדיק אל תהרוג ע"כ. ובסנהדרין במעשה דשמעון בן שטח שראה אחד רודף אחר חבירו לחורבה ורדף אחריו כו':

ב[edit]

כל מי שעשה דבר עד נתגבר עליה. ביבמות פרק הבא על יבמתו (דף נ"ג):

ג[edit]

כל מי שעשה דבר עד נתגבר עליה. ביבמות פרק הבא על יבמתו (דף נ"ג):

ד[edit]

אסור לבית דין לחוס כו' עד ולא תחוס עינך עליו. במכילתא:

וכן בדיני ממונות עד ומחייב את הזכאי. פ"ק דסנהדרין ולשון סיפרא שלא תאמר עני הוא זה הואיל ואני והעשיר חייבין לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות ת"ל לא תשא פני דל ע"כ. עוד אמרו שם בספרא מניין שלא יאמר עשיר הוא זה ובן גדולים הוא זה היאך אביישנו ויהיה בבשת עונש בדבר על שאני מביישו לכך נאמר לא תהדר פני גדול ע"כ. עוד אמרו שם במכילתא רשע וכשר עומדין לפניך בדין שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה עליו את הדין ת"ל לא תטה משפט אביונך בריבו אביון הוא במצות ע"כ:

וכן המענה את הדין כו' עד בכלל עול. פרק בתרא דכתובות:

ה[edit]

אסור לבית דין לחוס כו' עד ולא תחוס עינך עליו. במכילתא:

וכן בדיני ממונות עד ומחייב את הזכאי. פ"ק דסנהדרין ולשון סיפרא שלא תאמר עני הוא זה הואיל ואני והעשיר חייבין לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות ת"ל לא תשא פני דל ע"כ. עוד אמרו שם בספרא מניין שלא יאמר עשיר הוא זה ובן גדולים הוא זה היאך אביישנו ויהיה בבשת עונש בדבר על שאני מביישו לכך נאמר לא תהדר פני גדול ע"כ. עוד אמרו שם במכילתא רשע וכשר עומדין לפניך בדין שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה עליו את הדין ת"ל לא תטה משפט אביונך בריבו אביון הוא במצות ע"כ:

וכן המענה את הדין כו' עד בכלל עול. פרק בתרא דכתובות:

ו[edit]

אסור לבית דין לחוס כו' עד ולא תחוס עינך עליו. במכילתא:

וכן בדיני ממונות עד ומחייב את הזכאי. פ"ק דסנהדרין ולשון סיפרא שלא תאמר עני הוא זה הואיל ואני והעשיר חייבין לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות ת"ל לא תשא פני דל ע"כ. עוד אמרו שם בספרא מניין שלא יאמר עשיר הוא זה ובן גדולים הוא זה היאך אביישנו ויהיה בבשת עונש בדבר על שאני מביישו לכך נאמר לא תהדר פני גדול ע"כ. עוד אמרו שם במכילתא רשע וכשר עומדין לפניך בדין שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה עליו את הדין ת"ל לא תטה משפט אביונך בריבו אביון הוא במצות ע"כ:

וכן המענה את הדין כו' עד בכלל עול. פרק בתרא דכתובות:

ז[edit]

הגס לבו בהוראה כו' עד לא ידעתי אחקרהו. פ"ד דאבות ופ"ק דסנהדרין:

ח[edit]

כל דיין שבא לפניו דין כו' עד לידי עוות דין. פ"ק דסנהדרין:

כי רבים חללים הפילה כו' עד כנגד מחנה ישראל. פ"ק דמסכת ע"ז (דף י"ט):

ט[edit]

כל דיין שבא לפניו דין כו' עד לידי עוות דין. פ"ק דסנהדרין:

כי רבים חללים הפילה כו' עד כנגד מחנה ישראל. פ"ק דמסכת ע"ז (דף י"ט):

י[edit]

אל תאמר שכל אלו כו' עד לכל דבר. פ"ק דסנהדרין (דף ה'):

יא[edit]

ואין הדיינין יושבין עד סוף הפרק. במציעא פרק הזהב (דף נ"ה):

יב[edit]

ואין הדיינין יושבין עד סוף הפרק. במציעא פרק הזהב (דף נ"ה):


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.