יד אפרים/אורח חיים/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


יד אפריםTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
דגול מרבבה
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


במג"א (ריש סי') כתב הרמ"ע סי' פ"ה כו' וכל הנמצא אתם בשעת ברכו קמא של ברכת יוצר אור כו' ואי איכא עשרה דאזמין גבי' שרי ליה למפתח ברכו כדאמרן דבכל גווני שרי ליה למפתח ברכו איהי לנפשי' ובלבד בצבור או אחרינא בגיני' כו' כצ"ל וכאשר הגהתי כן היא ברמ"ע. וכוונתו דשם קרי לברכו שפורסין בו על שמע ברכו בתרא וברכו שאמרו הצבור קודם יוצר קרי לו ברכו קמא וכוונת הדברים דאם זה היחיד עדיין לא אמר יוצר אור שפיר יכול למפתח ברכו הוא או אחר בשבילו אע"פ שכבר שמע וענה בתחלה או שמע מהעולין בתורה וזה שכתב אלא היכא דלא בירך על שמע כדאמרן בכל גווני כו' ר"ל אפילו כבר שמע וענה: אבל ביחיד שלא שמע ברכו וכבר אמר יוצר אור אז ג"כ מותר לומר ברכו בשבילו אעפ"י שלא יסמוך אליו יוצר אור דזה דוקא בלא שמע כלל אבל אם כבר שמע ברכו אף שלא שמע רק מהעולין לתורה אין חוזרין בשבילו לומר ברכו. ונראה דגם הוא בעצמו לא יאמר ברכו. וע"ש שכתב שאם שמע ברכו מפי קטן העולה למפטיר אע"פ שענה אחריו מסתברא דשרי ליה לאחרינא לומר ברכו בגיניה (שפיר) דמי:


מעבר לתחילת הדף
· הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.