ביאור הגר"א/יורה דעה/רמח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ביאור הגר"אTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדףטור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
יד אברהם


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) ב"ד כופין כו'. הרי"ף ורא"ש אמ"ש בב"ב ח' א' לתמחוי כו' לפסי העיר כו' ופסי העיר תנן במתני' שם דכופין ושם ב' כי הא דרבא כו' ועתוס' שם ד"ה אכפייה. ולר"י נראה כו':

(ב) ומכין כו'. כמ"ש בפ' הכותב (פ"ו) בד"א כו':

(ג) ויורדין כו' בפניו. ע"ל סי' רמ"ה ס"ד בהג"ה ועס"ב:

(ד) אפי' יש כו'. כמש"ש ביתמי דבי מריון:

(ה) ודוקא כו' אבל כו'. בגטין נ"ב א' האפטרופוסין כו' ולא כ"ד כו' וערש"י שם ד"ה להניח כו' וז"ש וה"ה בצדקה כו':

(ו) (ליקוט) בן כו'. תוספתא הביאה הרשב"ם בב"ב מ"ג ב' ד"ה זה שייך ומרדכי בפ"ק דב"ב וש"פ (ע"כ):

(ז) הרוצה כו'. וכמ"ש בקין והבל וכמ"ש בספרי זוטא משל לבע"ה שהיה מלוה לכל בני העיר חטין טובות והיו נותנין לו חטין טובות כו' וע' בילקוט סי' תתצ"ה:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון