מראי מקומות/יורה דעה/רמח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדףטור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
יד אברהם


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


מראי מקומות TriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמח

האם כופין ליתן צדקה כפי עושרו של האדם

הב"י בסעיף א, הביא בזה מחלוקת, ויש להעיר דהאשכול בהל' צדקה ד"ה ודקדק (רה:), הביא להלכה בשם בעל מתיבות דכופין, ואמנם האשכול שם בד"ה גרסי' (רח:), הביא מרב האי דאדם שנדר מעות לצדקה ולא רוצה לתת, בעוון קאי אבל בי"ד לא יכולים לעשות לו כלום, ע"כ, ואפשר דזה פליג על דברי בעל מתיבות.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף